Kopienu nākotnes talkas Latvijas reģionos

No 1. līdz 5. oktobrim norisināsies ikgadējā Kopienu nedēļa, kuras laikā “Latvijas Lauku forums” komanda viesosies 5 Latvijas vietās – Tūjā, Salnavā, Zasā, Gulbenē un Nīcā. Tā palīdz nodrošināt spēcīgu saikni starp vietējo realitāti un lauku attīstību nacionālā mērogā, tāpat šī Kopienu nedēļa kalpos kā rīks 4. Latvijas Lauku kopienu parlamentā noteikto mērķu sasniegšanai un iedzīvināšanai.

“Latvijas Lauku forums” ar sadarbības partneriem aicina iedzīvotājus uz mērķtiecīgu sarunu, kuras laikā tiks strādāts pie kopienas attīstības scenārijiem, balstoties esošās un radot jaunas iniciatīvas vietējo vajadzību  sasniegšanai, tiks apzināti kopienā pieejamie resursi un kopā ar pieredzējušiem ekspertiem tiks apgūta kopienu sadarbības rīku izmantošana.

Sekojiet notiekošajam sociālajos tīklos:

01/10 Tūja – https://www.facebook.com/events/723407408083426/

02/10 Salnava – https://www.facebook.com/events/770253553394728/

03/10 Zasa – https://www.facebook.com/laukuforums

04/10 Gulbene – https://www.facebook.com/events/2458476094420551/

05/10 Nīca – https://www.facebook.com/events/942478666110230/