Noslēdzies 4. Latvijas Lauku kopienu parlaments

No 2019. gada 5. līdz 7. jūnijam Zaļeniekos, Jelgavas novadā notika 4.Latvijas Lauku kopienu parlaments, aktualizējot esošās un briestošās pārmaiņas lauku telpā.

Zaļeniekos vienkopus pulcējās viedokļu līderi, inovatori, pētnieki, pašvaldību pārstāvji un politikas veidotāji, lauku iedzīvotāji un uzņēmēji, kas veido jaunos – modernos, dinamiskos, invovatīvos un konkurētspējīgos laukus!

Kas ir mūsdienīga dzīvošana laukos? Depopulācija, sabiedrības novecošanās, infrastruktūras un pakalpojumu pieejamība, tehnoloģiskā attīstība, realitātes un virtualitātes sinerģija un konflikti, ekonomiskā paradigmu maiņa ir daļa no izaicinājumiem, kas kā atbildes reakcija sekmē jaunu dzīvesstilu, uzņēmējdarbības jomu un iniciatīvu veidošanos laukos.

2019. gada 6. un 7. jūnijā biedrība „Latvijas Lauku forums” kopā ar partneriem radīja vidi Latvijas un Eiropas jauno iniciatīvu aktualizēšanai, sniedzot iespēju pārmaiņu ieviesējiem identificēt domubiedrus, esošajiem aktīvistiem gūt jaunas idejas un iedvesmu, esošajiem pilsētniekiem – iedrošinājumu uzdrīkstēties, bet vietējiem, reģionāliem un nacionāliem politikas veidotājiem – apzināt esošo likumdošanas un atbalsta instrumentu atbilstību lauku realitātei.

Parlamenta norises vieta bija Zaļā muiža, kultūras nams un citas vietas Zaļeniekos, Jelgavas novadā kur vienkopus pulcējās vairāki simti pārmaiņu veidotāju un lauku dzīves un telpas attīstības entuziasti, lai divu dienu garumā „uz galda” liktu diskusijas par mūsdienīgiem laukiem.

Diskusijās, iedvesmas un pieredzes stāstos, sarunās un praktiskā izziņā mēs radījām skaidru pārliecību, ka Latvijas lauki ir dinamiska, moderna, atvērta un konkurētspējīga telpa, kas vairs nav tikai pārtikas ražotāju un lauksaimnieku darbavieta, bet gan ikvienam ir lieliska telpa, kur dzīvot, strādāt un viesoties.

Latvijas Lauku kopienu parlamentā aicināja piedalīties ikvienu lauku iedzīvotāju un uzņēmēju, vietējo kopienu līderus, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjus, deputātus, valsts pārvaldes pārstāvjus un politikas veidotājus –  ikvienu, kurš ir gatavs līdzdarboties mūsdienām piemērotas, pievilcīgas un konkurētspējīgas vides veidošanā mazajās pilsētās un lauku reģionos.

​Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem