Tūjas ciema attīstības plāna izstrāde

Starptautiskā projekta “Coast4us” (Piekraste mums) ietvaros Latvijas Lauku foruma komanda ir uzsākusi darbu pie Tūjas ciema attīstības plāna izveides.

2019. gada 19. jūlija vakarā, Tūjā, kafejnīcā “Liedags” norisinājās pirmā iedzīvotāju sanāksme, kuras laikā dalībnieki tika aicināti dalīties ar sev aktuālajiem problēmjautājumiem ciema ikdienā un identificēt nepieciešamās darbības Tūjas ciema attīstības veicināšanai.

Nākamās sanāksmes plānotas 2019. gada 2. un 3. augustā, kuru laikā jau padziļināti virzīsimies uz attīstāmo objektu apzināšanu, ar mērķi līdz septembra vidum izstrādāt vietējo kopienu iekļaujošu Tūjas ciema attīstības stratēģiju.

Projekta kopējais mērķis ir attīstīt jaunu, inovatīvu, visaptverošu un vietējās vajadzībās balstītu plānošanas pieeju jūras un piekrastes teritoriju attīstībai Somijā, Latvijā, Zviedrijā un Igaunijā.