Senču prasmes : interaktīvas digitālās kartes izveide

Aizkraukles rajona partnerības projekta “No tradicionālām amata prasmēm līdz mūsdienu ilgtspējīgiem lauku tūrisma produktiem” ietvaros Latvijas Lauku forums strādā pie interaktīvas digitālās kartes izveides, kas sevī iekļauj mājražotāju, amatnieku, lauksaimniecības produktu audzētāju un ražotāju datu bāzes izveidi.

Apjomīgā datu bāze šobrīd ir izstrādes beigu stadijā un jau 2019. gada rudenī interaktīvā karte būs pieejama Aizkraukles rajona partnerības mājas lapā. Šis ir unikāls rīks, kas sniegs informāciju gan par tūrisma pakalpojumiem, gan dos iespēju, pēc pieprasījuma, veikt informācijas atlasi pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, zaļo iepirkumu nodrošināšanai.

Datu bāzes izveides laikā, tika apzinātas arī mājražotāju un amatnieku vajadzības savas darbības kapacitātes spēcināšanai, lai no 2019. gada rudenim līdz 2020. gada pavasarim projekta ietvaros tiktu organizētas 10 apmācības un semināri par identificētajām interesējošajām tēmām.

Tāpat tiks izvēlēti 12 mājražotāji un amatnieki no Aizkraukles rajona partnerības teritorijas, kuriem tiks nodrošināts īpašs inkubācijas periods, izstrādājot attīstības stratēģijas, veicot produkta uzlabošanas pasākumus, un sniedzot ieteikumus un konsultācijas mārketinga jomā.

Perspektīvākie dalībnieki piedalīsies Garšas festivālā 2020. gada vasarā, kur savus produktus prezentēs mājražotāji un amatnieki no vairāk nekā desmit projekta partnervalstīm.