LLF sniedz atzinumu par EEZ finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” koncepciju

LLF, kā NVO un MK memoranda padomes pārstāvis iesniedza komentārus par EEZ finanšu instrumenta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” koncepciju, norādot, ka tajā nav sinerģijas ar LEADER un LAP pasākumiem, atsevišķās aktivitātēs auditorijas attīstības jomā plānotie rezultāti nesaskan ar paredzētajām darbībām, izslēdzot NVO sektoru un kopienu līderus, kā arī trūsktošā saikne starp situācijas aprakstu, veicamajām darbībām un plānotajiem rezultātiem.

Rezultātā , vienojoties ar VARAM kā par programmu atbildīgo insitūciju, LLF tiks iekļauts tālāka rīcības plāna izstrādē un monotorēšanā, lai sekmētu programmas efektivitāti, atbilstību vajadzībām un sinerģiju ar LEADER programmu.