LLF uzsācis īstenot projekta “Rural Opinions, Advocacy and Development (ROAD)” aktivitātes!

Pateicoties latvijas valsts Kultūras ministrijas atbalstam biedrība “Latvijas Lauku forums” laika posmā no 1.08.2018. līdz 31.01.2020. ieguvis finansiālu atbalstu projekta “Rural Opinions, Advocacy and Development (ROAD)” aktivitāšu īstenošanai. 

Projekts ir balstīts ELP kustības attīstībā un loģiskā turpinājumā, kur pēc izaicinājumu un ideju apzināšanas 2015. gadā (tajā tika iekļauti daudzi punkti arī no LLF organizētā 2. Latvijas Lauku kopienu parlamenta Rezolūcijas) tika izstrādāts Šērdingas Manifests 2015 un tālāka ideju attīstība tematiskajās aktivitātes Venhorstas Deklarācijā 2017. gadā, kuram gatavojoties LLF strādāja ar lauku jauniešu tēmu, 2017. gada vasarā Līgatnē organizējot 1. Eiropas Lauku jauniešu parlamentu. Projekts tiks īstenots sadarbībā ar projekta iesniedzēju “The Village Action Association of Finland (in Finnish: Suomen Kylätoiminta ry or SYTY)” Somijā un vēl citiem partneriem:

 • Civitas Foundation for Civil Society – Cluj-Napoca Branch (Rumānija)
 • RIKSORGANISATIONEN HELA SVERIGE SKA LEVA (Zviedrija)
 • MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant (Igaunija)
 • EUROPEAN LEADER ASSOCIATION FOR RURAL DEVELOPMENT, aisbl (Beļģija)
 • Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen (Nīderlande)
 • Obcianske zdruzenie Vidiecky parlament na Slovensku (Slovākija)
 • Hrvatska mreza za ruralni razvoj – HMRR (Horvātija)
 • Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Polija)
 • SOCIETY FOR TERRITORIAL AND ENVIRONMENTAL PROSPERITY (Bulgārija)
 • MINHA TERRA – Federação Portuguesa de Associações de Desenvolv (Portugāle)
 • Action with Communities in Rural England (Lielbritānija)
 • Spanish Network for rural development (Spānija)
 • Bundesarbeitsgemeinschaft der LEADER-Aktionsgruppen e.V. (Vācija)
 • European Rural Community Association (Zviedrija)
 • Drustvo za razvoj slovenskega podezelja (Slovēnija)
 • Scottish Rural Action (Lielbritānija)
 • PREPARE Partnership for Rural Europe AISBL (Beļģija)
 • LDF (Dānija)
 • LEADER France (Francija)

Projekta mērķis ir motivēt lauku iedzīvotājus izteikt viedokli un iesaistīties risinājumu īstenošanā viņu dzīvesvietā pastāvošajiem vietēja vai reģionāla līmeņa izaicinājumiem. Šie iedzīvotāju pašu iniciētie risinājumi tiks apvienoti ar pētījumiem, veidojot pierādījumos balstītus rezultātus. Šādā veidā ar projekta nacionālo partneru starpniecību rīcība vietējā līmenī tiks savienota arī interešu aizstāvības darbu Eiropas mērogā, kas norisināsies visa projekta laikā, kā arī tiešā veidā nodrošinot sasaisti Eiropas Lauku parlamenta pasākumā, parādot, ka pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām var būt ietekme un būtiska loma Eiropas politikas plānošanas procesā.

Plānotie projekta rezultāti:
Kampaņa nodrošinās pamatu plašākām zināšanām un labākai izpratnei par Eiropas Savienību un Eiropas Lauku parlamentu (ELP) kā iedzīvotāju iniciatīvas piemēru un apliecinājumu, ka līdzdalības aktivitātēm ir ietekme Eiropas un nacionālo politiku plānošanas un īstenošanas procesā;
Iedzīvotāju aktivizēšanas kampaņa sekmēs iedzīvotāju sajūtas veidošanos par līdzdalību, partnerību un draudzību starp Eiropas pilsoņiem;
Pētnieciskais un tematiskais darbs sniegs pamatu iedzīvotāju priekšlikumiem politikām un finansējumu rīkiem. Tiks izstrādāts strukturēts ziņojums, apvienojot pētnieciskos elementus un datus ar konkrētiem piemēriem un iedzīvotāju priekšlikumiem, ietverot arī ieteikumus līdzdalībai un pētnieciskajām aktivitātēm;
Darbs ar jauniešiem spēcinās viņu iesaisti interešu aizstāvības procesos, partnerības veidošanā un lauku attīstības tīkla kapacitātes spēcināšanā. Tiks atbalstīta 2. Eiropas Lauku jauniešu parlamenta norise un Eiropas Lauku jauniešu deklarācijas izstrāde, kā arī apzināti jauniešu priekšlikumi politiku izmaiņām un finansēšanas rīkiem;
– Tiks izstrādāta lauku iedzīvotāju deklarācija – Eiropas Lauku manifests un rīcības plāns līdz 2021. gadam.


Pašlaik veiksmīgi norit darbs ar Jauniešu tīkla aktivizēšanu ELP kustības ietvaros (Youth network in ERP). Apkopota kontaktinformācija no ELP partnerorganizācijām, lai turpmāk izplatāmo informāciju varētu sniegt tieši tām personām, kuriem ir kapacitāte piedalīties Jauniešu tīkla veidošanā un ziņu izplatīšanā. Uzsākts Eiropas Lauku jauniešu parlamenta plānošanas process, sadarbībā ar 2 reģionāla līmeņa un 6 nacionāla līmeņa partnervalstu organizācijām, kā arī sadarbojoties ar Eiropas līmeņa jauniešu organizāciju. Pasākuma norise plānota sasaistot ar ELP un nodrošinot daļai jauniešu iespēju piedalīties abos pasākumos, lai jauniešu idejas un viedokļi tiktu nodrošināti vairāk pieaugušo pārstāvētajā ELP, kā arī pēcāk, iegūtās zināšanas no ELP varētu tikt izmantotas ELJP norisē.