Biedrība “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)”

PROJEKTA NOSAUKUMS: “Livōd kalāmīe kōrand (Lībiešu zvejnieku sēta)”

ĪSTENOTĀJS: Ventspils novada pašvaldība

VIETA:  Tārgales pagasts, Tārgale

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Mārcis Laksbergs

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: no 01.01.2017 līdz 31.12.2018

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 1373336,80 EUR , EJZF publiskais finansējums  360000,00 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:  

Projekta mērķis: Nodrošināt lībiešu zvejnieku ciemu kultūras mantojuma un tradīciju liecību saglabāšanu, pieejamību un ilgtspēju, veicot publiskās infrastruktūras atjaunošanas darbus Baltijas jūras piekrastē, Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciemā.

Projekta aktivitātes: Lai stiprinātu lībiešu tradīcijas kā piekrastes zvejniecības mantojuma saglabāšanu, kopšanu un popularizēšanu, tika radīta Lībiešu sēta ar “dzīvojamo māju” (ar stacionāru saimes galdu un soliem), “kūti”, “zivju kūpinātavu”, “tīklu žāvētavu”, “pulcēšanās laukumu ar ugunskuru”, kā arī “kāpu”. Ņemot vērā sētas atrašanās vietu un plānoto pārbūvi, tā radīja nepieciešamību veikt virkni darbību sētas pieguļošajā teritorijā, piemēram, lai nodrošinātu piekļuvi lībiešu sētai un uzlabotu satiksmes drošību, tika pārbūvēts apgaismojums, gājēju celiņi, brauktuvju segums un autostāvvietas, pazemes komunikācijas, sētas tiešā tuvumā atrodošais sadzīves atkritumu šķirošanas, savākšanas laukums utt. Lai nodrošinātu iepriekš minēto, darbu ietvaros tika veikta teritorijas seguma izbūve brauktuvēm, auto stāvvietā un arī gājēju ietvēm. Ir izvietoti dažādi labiekārtojuma elementi apmeklētāju ērtībām un komfortam – soli, atkritumu konteineri. Objekta funkcionalitātes nodrošināšanai veikti būtiski uzlabojumi apgaismojuma un elektroapgādes tīklos.

Apraksts pdf formā  ŠEIT!

Uzzini par citiem 2018. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2018

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: