Biedrība “Talsu rajona partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektu “Kaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru”

PROJEKTA NOSAUKUMSKaltenes kluba pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru

ĪSTENOTĀJS:  Rojas novada dome

VIETA:  Kaltene, Rojas novads

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Alise Krūmiņa

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  -2017.-2018.

PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 242 000,00 EUR, EJZF publiskais finansējums: 180 000,00 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:  Kaltene ir  piekrastes ciemats Rojas novadā. Lai tiktu saglabāti zvejniekciemam raksturīgie identitātes simboli un arhitektūra, tika veikta Kaltenes kluba ēkas pārbūve par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru. Kaltene ir viens no senākajiem zvejnieku un kuģubūves ciemiem. Sevišķi izcila ir kuģu būvētāju un jūras braucēju vēsture, jo šeit uzbūvēti ap 60 burinieki. Tāpat vīri nodarbojušies ar zvejniecību, uzbūvēta laivu piestātne, no 1907.g. darbojās konservu fabrika. 50. gados ēka tika izmantota kā Zvejnieku kolhoza brigādes klubs. Kaltenes bibliotēkā, kas atrodas pārbūvējamā kluba ēkā, ir savākti plaši novadpētniecības materiāli. Klubs ir viena no apskates vietām, tajā ir iekārtota atsevišķa telpa, kur izstādīti materiāli par jūru, zvejniecību un zvejniekiem. Pie Kaltenes kluba tiek svinēti Kaltenes svētki. Vasarā ēkā tika rīkotas bērnu nometnes, jo apkārt esošā infrastruktūra tam ir lieliski piemērota. Projekts ir veicinājis iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, tajā pašā laikā saglabājot svarīgo piekrastes ciemata koka arhitektūras mantojumu. Iedzīvotājiem ir dota iespēja dažādot brīvo laiku, to pavadot radoši. Ciematam kluba pārbūve par jūras par jūras kultūras mantojuma centru ļauj iedzīvotājiem attīstīties kultūras jomā, novada viesiem ir iespējams aplūkot kā tūrisma objektu, jo tā vēsturiskā vērtība līdz šim nav tikusi pilnvērtīgi. Kaltenes ciema iedzīvotāji, aktīvi apmeklējot pašreiz notiekošos pasākumus, ir pierādījuši, ka šis objekts viņiem ir nepieciešams arī turpmākai nākotnei.

PROJEKTA MĒRĶIS: Saglabāt Kaltenes ciemata vietējās nozīmes koka arhitektūras mantojumu un tā pieejamību, to pārveidojot par jūras kultūras mantojuma ekspozīciju centru, uzlabojot piekrastes iedzīvotāju dzīves kvalitāti un dažādojot to brīvā laika pavadīšanas iespējas, akcentējot piekrastes ciemata raksturīgās vērtības.

PROJEKTA AKTIVITĀTES: Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana

Apraksts pdf formā  ŠEIT!

Uzzini par citiem 2018. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2018

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: