Biedrība “Balvu rajona partnerība” Dižprojektam 2018 izvirza projektus “Iekārtu iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena produktu ražošanas uzsākšanai Sķilbēnu pagastā” un “Iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Ziemeļlatgalē”

PROJEKTA NOSAUKUMS:
“Iekārtu iegāde un uzstādīšana augļu, dārzeņu un piena produktu ražošanas uzsākšanai Sķilbēnu pagastā”(I.Matisāne) un
“Iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai uzsāktu gaļas pārstrādi un sniegtu ēdināšanas pakalpojumu Ziemeļlatgalē”
(U.Matisāns)
ĪSTENOTĀJS: Ināra Matisāne un Uldis Matisāns
VIETA: “Rekavas dzirnavas”, Šķilbēnu pagasts, Viļakas novads, LV-4586
PROJEKTA VADĪTĀJS: Rolands Keišs
PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS: 2017.gada decembris
PROJEKTA FINANSĒJUMS: kopējās izmaksas: 40’166.97 EUR , ELFLA publiskais finansējums 28’16.88 EUR un
U.Matisāna projekta kopējās izmaksas EUR 46264.47, ELFLA publiskais finansējums EUR 32385.11.
PROJEKTA APRAKSTS:
Projekta mērķis: uzsākt saimniecisko darbību augļu, dārzeņu un piena pārstrādes nozarē un izveidot jaunu vietējās
produkcijas realizācijas vietu, kā arī popularizēt un piedāvāt iedzīvotājiem vietējos produktus, kuriem ir zināma izcelsme,
tādējādi sekmējot vietējo patēriņu un ekonomisko attīstību.
Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros atjaunotas un iedzīvinātas Viļakas novada Rekovas ciemā pirms vairāk nekā 85 gadiem
nodegušās koka dzirnavas, kuru vietā tolaik tolaik tika uzbūvētas akmens dzirnavas vilnas un koka apstrādei. Tomēr, laikam
ritot, saimnieciskā darbība izbeigta un dzirnavas pamestas novārtā. Gādību par degradēto teritoriju uzņēmās trīs Viļakas
novada iedzīvotāji, kas, ieguldot pašu līdzekļus būvniecībā un gūstot Eiropas Savienības atbalstu dzirnavas atjaunoja.
Būvniecība ilga mazliet vairāk nekā gadu un, gūstot ES fondu atbalstu, tika iegādātas piena, gaļas, augļu un dārzeņu
pārstrādes iekārtas, kā arī tika nodrošināta ēdināšanas pakalpojumu sniegšana un kulinārā tūrisma attīstība. Rekovas
atjaunotajās dzirnavās sākts pilnvērtīgs darbs ar visām iekārtām un papildus pieņemtajiem darbiniekiem. Tam sekos arī
finansējuma piesaiste dzirnavu otrā un trešā stāva atjaunošanai.
Galvenais šāda centra mērķis ir atbalstīt vietējos iedzīvotājus un tieši Latvijā ražotu pārtiku: slēdzot vienošanos arī ar
mazdārziņu un mazo saimniecību īpašniekiem, ne tikai lielražotājiem, norāda Matisāne. Objekts kļuvis par sava veida

Apraksts pdf formā ŠEIT!

Uzzini par citiem 2018. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2018

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: