ZIŅOJUMS “DIALOGI PAR EIROPAS NĀKOTNI”

Līdz 2018. gada 9. novembrim iedzīvotāji aktīvi izteica savus priekšlikumus, idejas publiskās diskusijās gan klātienē, gan digitālajā tiešsaistes platformā Manaeiropa.manabalss.lv par to, kādā Eiropā vēlamies dzīvot.

Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi un citām nevalstiskajām organizācijām veicināja un organizēja daudzas plašas diskusijas visā Latvijā, kā arī ES informācijas punktu koordinatori organizēja viedokļu apmaiņu Rēzeknē, Jēkabpilī, Ventspilī, Kuldīgā un Rīgā. Savukārt Ārlietu ministrija kopīgi ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā organizēja publiskas reģionālās diskusijas Liepājā, Daugavpilī, Jelgavā un Valmierā.

Kopumā 23 diskusijās klātienē savu viedokli par Eiropas nākotnes modeli pauda vairāk nekā 800 Latvijas iedzīvotāju, bet platformā Manaeiropa.manabalss.lv priekšlikumus izteica 721 interesents. Ideju talka, kā arī balsošanas iespēja par kādu priekšlikumu ir inovatīvs veids, kā ikvienam iesaistīties demokrātiskajos procesos, lai diskutētu un nepastarpināti izteiktu vēlmes par Eiropas nākotni.

Latvijas iedzīvotāju viedokļu apkopojums parāda, ka Latvijā tiešām augstu vērtē tās iespējas, kuras šobrīd piedāvā atrašanās Eiropas Savienībā, kā arī uzskata, ka šīs Eiropas Savienības pilsoņu brīvības ir nākotnē vēl vairāk jāstiprina un jāpadziļina.

“Šo ziņojumu var salīdzināt kā Latvijas sabiedrības foto mirkli par tiem aktuālajiem Eiropas Savienības jautājumiem, kas iedzīvotājiem visvairāk interesē, rūp vai dara bažīgus. Ziņojuma tēzes tiks prezentētas visiem Eiropas Savienības dalībvalstu politiskajiem līderiem. Tādējādi tas palīdzēs Eiropas politiķiem turpmāk meklēt vispiemērotākos risinājumus tiem izaicinājumiem, kas rūp visiem Eiropas pilsoņiem,” pauž ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs.

Eiropas iedzīvotāju viedokļi būs ieguldījums kopīga redzējuma veidošanā par Eiropas turpmāko attīstību, valstu un valdību vadītājiem līdz 2019. gada jūnijam vienojoties par ES prioritāriem darbības virzieniem turpmākajos piecos gados.

Lasiet ziņojumu  “DIALOGI PAR EIROPAS NĀKOTNI”  ŠEIT!


Projektu “Dialogs ar Latvijas iedzīvotājiem par Eiropas nākotni” īstenoja Ārlietu ministrija sadarbībā ar nevalstisko organizāciju – biedrību “Latvijas Pilsoniskā alianse” un citām nevalstiskajām organizācijām, domnīcu “Providus”, sabiedrības iniciatīvu platformu – portālu “ManaBalss.lv” un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.