Veiksmīgi aizvadīts VRG ziemas forums

2018. gada 6. un 7. decembrī Krimuldas muižā norisinājās Vietējo rīcības grupu ziemas forums : SABIEDRĪBAS VIRZĪTA ATTĪSTĪBA- LEADER domubiedru, darītāju un partneru forums par mūsu rīcību šodien labākai rītdienai.

Atsevišķās darbnīcas lēmējvarai un izpildvarai 6. decembrī tika noslēgtas ar kopīgu salmu un dzijas saulīšu pīšanu, vienojoties laba vēlējumos un domās par ideālo VRG.

Pēc praktiskākas darbošanās 6. decembrī un pašu veidotā improvizācijas teātra par lauku attīstības tēmām vakara daļā, 7. decembrī ar aktuālo zivsaimniecības un lauku attīstības politikā iepazīstināja Zemkopības ministrijas pārstāves- Liene Jansone un Edīte Kubliņa, saviem pētījumiem dalījās Agroresursu un ekonomikas institūta pētniece Elita Benga, ar turpmāko atbalsta politiku un tās jauninājumiem iepazīstināja VARAM reģionālās attīstības departamenta direktora vietniece Jevgēnija Butņicka, savukārt ar savu vīziju par VRG un pašvaldību sadarbību dalījās Latvijas Pašvaldību savienības padomniece lauku attīstības jautājumos Sniedze Sproģe.