Aktīvas biedrības teju visos Latvijas pagastos

Arī Latvijas laukos, ne tikai pilsētās, dzīvo aktīvi un līdzdarboties griboši cilvēki.

Projekta “NVO fonds” ietvaros LLF apzinājis aktuālo situāciju par pilsonisko līdzdalību un brīvprātīgo darbu Latvijas pagastos. Kopā apzinātas un kartē norādītas 524 aktīvās biedrības 334 Latvijas pagastos.

Mēs vēlējāmies katrā pagastā izcelt vismaz vienu biedrību, bet ne vairāk kā trīs. Daži pagasti ir ar iniciatīvām bagātāki, daži tukšāki… bet ir arī tādi, kuros aktīvas biedrības neatradām, tāpēc aicinām pieteikties aktīvās biedrības, kuras būtu mums paslīdējušas garām!

Un ja tādu nav, tad šis varētu būt signāls “balto” pagastu iedzīvotājiem, ka laiks vienoties kopējās iniciatīvās un radīt pagastu attīstību veicinošas biedrības!

Aktivitātes mērķis ir apkopot resursus un informāciju, kā arī stiprināt LLF darbinieku, padomes un biedru kapacitāti lauku iedzīvotāju pārstāvēšanai valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.

Karti iespējams apskatīt ŠEIT 

 

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība “Latvijas Lauku forums”.

Kontakti: 

Latvijas Lauku forums

laukuforums@gmail.com