Attīstības sadarbības projekts ar Moldovu un Gruziju tuvojas izskaņai

Ārlietu ministrijas atbalstu saņēmušais projekts « Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti» tuvojas izskaņai.

3. novembrī Latvijas Lauku foruma (LLF) eksperti prezentēja izstrādāto Glodeni reģiona teritorijas attīstības stratēģisko plānu “Glodeni Golden Triangle”. Attīstības plāns balstīts uz vietējo iniciatīvu spēcināšanu, tūrisma objektu un maršrutu iedzīvināšanu un radīšanu, kā arī spēcīgu vietējo identitātes produktu izcelšanu. Stratēģijas izstrādes process ildzis visu projekta aktivitāšu īstenošanas laiku – pirmās LLF ekspertu vizītes laikā Moldovā darba grupu ietvaros tika apzinātas vietējo iedzīvotāju vajadzības, pulcējot dažādu sektoru pārstāvjus. Savukārt, Moldovas delegācijas vizītes laikā Latvijā no 17.-21. oktobrim dodoties pa Sēlijas salām, delegāti varēja aplūkot labās prakses piemērus un konsultēties ar dažādu sektoru pārstāvjiem Latvijā, tādejādi jau sagatavojoties savas teritorijas attīstības stratēģijas piedāvājuma iepazīšanai.

Stratēģijas publiskā apspriede pulcēja ap 30 dalībnieku no dažādiem sektoriem (NVO, uzņēmējdarbība un publiskā pārvalde), kurus ar savu darbību vietējo iniciatīvu un teritoriālās attīstības veicināšanā iepazīstināja arī mūsu Zemkopības ministrijas (ZM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji. Glodeni reģiona vietējās rīcības grupa vēl ir savos darbības sākumos, tāpēc svarīgi bija iepazīstināt sabiedrību ar kompetenču sadali starp publiskās pārvaldes institūcijām un vietējās sabiedrības iniciatīvu organizācijām, lai veiksmīgi īstenotu LEADER pieejas ieviešanu reģionā. ZM un VARAM pārstāvji vizītes ietvaros tikās arī ar Moldovas Zemkopības ministrijas pārstāvjiem, kur prezentēja LEADER ieviešanu Latvijā un mūsu reģionālās plānošanas pieredzi, tāpat tika organizēta arī tikšanās ar organizācijām, kuras veicina vietējo rīcības grupu veidošanos, kā Polijas solidaritātes fonds Solidarity Found PL un Šveices atbalsta fonds HEKS/EPER.

Pašreiz projekta ietvaros VARAM uzņem delegāciju, kas sastāv no 7 Moldovas reģionu attīstības plānošanas pārstāvjiem, kuri, pēc vizītēm Latvijas plānošanas reģionos, 8. novembrī Rīgā vienosies apaļā galda diskusijā ar ZM, LLF un VARAM pārstāvjiem, lai izvērtētu projekta ietvaros padarīto un lai pārrunātu Latvijas, kā donorvalsts, rekomendācijas Moldovas teritoriālā attīstības politikas izstrādei. Ar šo diskusiju arī visas projekta aktivitātes būs noslēgušās.