Metodiskais materiāls “Vajadzību transformēšana rīcībās”

Šīs vadlīnijas ir domātas tiem cilvēkiem, kuri, pirmkārt, vēlas dzīvot lauku teritorijā, otrkārt, savu dzīves vietu redz kļūstam labāku, nevis lielāku, un treškārt, tiem, kuri ir gatavi
transformēt savas (personiskās) vēlmes savas kopienas vajadzībās un
to risinājumos. Izstrādājot šīs vadlīnijas, es gribu izcelt sadarbības aspekta nepieciešamību, spēju veltīt laiku sarunām un domāšanai, kā arī spējai iecerēto un saplānoto īstenot dzīvē. Tomēr ņemiet vērā, ka Jūs šajā metodiskajā materiālā neatradīsiet atbildi uz jautājumiem, kā sadarboties, kā nodrošināt iekļaujošu diskusiju kopienas vidū un aspektus par ideju īstenošanu dzīvē.

/Āris Ādlers/

Metodiskais materiāls “Vajadzību transformēšana rīcībās” e-grāmatas formā

Lejupielādei un drukai piemērots PDF formāts pieejams ŠEIT!


Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas
valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība «Latvijas Lauku forums».