Kampaņa “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” Dvietes pagastā

Kampaņa lauku iedzīvotāju uzrunāšanai un iesaistei “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” mērķis ir sniegt praktisku iespēju lauku iedzīvotājiem iesaistīties līdzdalībā kampaņas ietvaros. Laika posmā no 7. līdz 14.oktobrim Dvietes pagasta iedzīvotāji un viesi tika aicināti dalīties ar savu viedokli par jautājumu

Kam vajadzētu veicināt tūrisma attīstību Dvietes pagastā?

Izvēlētais jautājums ir būtisks, lai spertu soļus pareizā virzienā pretī kopīgi attīstītai lauku teritorijai, kas tīkama gan tās iedzīvotājiem, gan viesiem. Šis jautājums tika izkristalizēts diskusiju laikā starp biedrības “Latvijas Lauku forums” un vietējiem pārstāvjiem.

Kampaņā savu viedokli pārsvarā izteica tieši Dvietes pagasta pārvaldes, kultūras nama un bibliotēkas apmeklētāji un  darbinieki, jo tieši minētās vietas tika izvēlēts kampaņas norisei. Protams, aicināts piedalīties ar savu viedokli bija ikviens, jo savu viedokli varēja sniegt arī elektroniski aizpildot anketu tiešsaistē.

Teika par Dvieti. Ar stāstu dalījās Dvietes iedzīvotājs:

„Muižkunga meita, staigāja pa Dvietes parku un mazgājas upē. Nezināja neviens viņai vārdu, tāpēc nosauca par Dievieti. Bet vietu taču nesauks par dievieti, tāpēc izņēma ārā „ie” un tā vieta tika nosaukta par Dvieti!”

Kampaņa Dvietes pagastā nebija ļoti plaša, lai arī pagastā ir ļoti darbīga iedzīvotāju biedrība un sadarbība ar pašvaldību ir atvērta un skaidri ir jaušams Dvietes pagasta tūrisma attīstības potenciāls, tomēr nav skaidrs, kurai no iesaistītajam pusēm vajadzētu uzņemties šīs jomas turpmāku virzīšanu.

Pašvaldības darbinieki starp saviem ikdienas pienākumiem nespēja izbrīvēt laiku, lai uzrunātu iedzīvotājus kampaņas ietvaros, savukārt paši aktīvākie iedzīvotāji sevi neuztvēra kā daļu no balsotājiem, jo, iespējams, vairāk sevi izjūt kā biedrības kopienas pārstāvi nevis Dvietes pagasta iedzīvotāju kopienas daļu.

Ar savu viedokli dalījās Elkšņu pagasta iedzīvotājs:

„Mums ir neliels pagasts ar maz cilvēkiem, skaistu dabu. Galvenā bagātība ir cilvēki. Te ir cilvēki, kas palikuši. Visi nav darbīgi, bet pamats ir tie, kas ir šeit, kas darbojās. Jaunie cilvēki, kas atgriežas un pārņem saimniecības, dibina jaunas. Viņu nav daudz, bet pozitīvi, ka ir. Cilvēks pats sev rada pozitīvas emocijas. Jebkurā vietā. Atkarīgs kā vietējās vērtības tiek uztvertas, kā mazas vai tomēr lielas.”

Dvietes pagastā nepieciešama ciešāka iesaistīto pušu sadarbība, izzinot vienam otra stiprās un vājās puses, atbilstoši pakalpojumu nodrošināšanai tūristiem kā klientiem. Pašvaldību, biedrību, zemnieku sētu un uzņēmumu pārstāvjiem no atsevišķi funkcionējošiem objektiem jāstrādā, lai apvienotu savus spēkus kopīga piedāvājuma nodrošināšanai, kas elastīgi spēj pielāgoties tūristu laika iespējām, interesēm un laikapstākļiem, kas ir ļoti būtiski tūristu labsajūtas veidošanai (un tātad arī „no mutes mutē” reklāmas izplatīšanai pēc vizītes).

Ar savu viedokli dalījās Asares pagasta iedzīvotājs:

„Asares pagasts ir patstāvīgs, cilvēki ir pašorganizēti, mazāk vadāmi un bīdāmi. Uzņēmīgie cilvēki, idejas, paļaušanās spēja uz vietējiem rada pozitīvas emocijas. Individuālie komersanti, nevis lielie! Mēs  paši atrodam, ko darīt.”

Lai arī katrs Dvietes tūrisma produkta veidošanā  iesaistītais Dvietes pagastā rīkojas pēc savas labākās sirdsapziņas, lai Dvietes tūrisma piedāvājums būtu saistošs tūristiem un netraucētu vietējiem iedzīvotājiem, tomēr nepieciešams rūpīgs darbs  kopīgas vīzijas izstrāde par Dvietes tūrisma attīstību, kas ļautu veikt koordinētas, mērķtiecīgas un saskaņotas rīcības, prezentējot unikālos objektus kā vienotu galamērķi – Dvieti.

 

Preses relīze PDF formātā pieejama ŠEIT!

 

Kontakti:

Zane Seredina

Latvijas Lauku foruma projektu koordinatore

epasts: zane.purina3@gmail.com,

laukuforums@gmail.com


Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība “Latvijas Lauku forums”.