Cik ļoti sabiedrība jūtas iesaistīta valsts un pašvaldības darbā?

Valsts kanceleja sadarbībā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi š.g. vasarā veica 2 aptaujas par sabiedrības līdzdalību valsts un pašvaldību iestāžu darbā, lai noskaidrotu gan valsts pārvaldes (valsts un pašvaldību institūciju), gan pašas sabiedrības viedokli un pieredzi sabiedrības līdzdalības jomā.

Aicinām iepazīties ar aptauju rezultātiem, gūstot ieskatu sabiedrības pārstāvju un valsts un pašvaldību iestāžu viedokļos par sabiedrības līdzdalības jautājumiem, kā arī materiālā ir atrodami vairāki ieteikumi sabiedrības līdzdalības veicināšanai un praktiskai nodrošināšanai valsts un pašvaldības iestāžu darbiniekiem.

VK_Aptauju_par_sabiedrības_līdzdalību_rezultāti