Noslēgusies Moldovas delegācijas vizīte Sēlijas salās

Latvijas Lauku forums Ārlietu ministrijas finansēta projekta ietvaros no 17. līdz 21. oktobrim uzņēma 16 cilvēku lielu delegāciju no Moldovas, kuru sastādīja dažādu sektoru pārstāvji, gan NVO, gan uzņēmējdarbības, gan publiskās pārvaldes.

Lai smeltos vērtīgu pieredzi LEADER pieejas īstenošanā un tūrisma objektu un maršrutu izveidē, delegācija viesojās Sēlijas salās.
Satikām daudz iedvesmojošus cilvēkus, no kuriem delegācijas pārstāvjiem bija iespēja smelties pieredzes stāstus vietējo iniciatīvu spēcināšanai.

Nākamā Latvijas Lauku foruma aktivitāte projekta ietvaros plānota novembra sākumā, kad LLF eksperti dosies uz Moldovu, lai nodotu publiskajai apspriedei izstrādāto Glodeni reģiona attīstības stratēģiju “Glodeni zelta trijstūris”.

Tā kā šī stratēģija balstās uz tūrisma maršruta izveidi un vietējo iniciatīvu spēcināšanu, tad pieredzes apmaiņas vizīte Sēlijas salās ir bijusi īpaši vērtīga un ļaus delegācijas pārstāvjiem uz izstrādāto stratēģiju paskatīties jau ar citu skatienu. 

Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta.