Kampaņa “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība”

Sākot no šodienas līdz pat 14. oktobrim Sēlijas iedzīvotājiem no trīs izvēlētām teritorijām ir iespēja dalīties ar savu viedokli par vietas attīstībai būtiskiem jautājumiem.

Kampaņa lauku iedzīvotāju uzrunāšanai un iesaistei “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: mūsu rīcība” mērķis ir sniegt praktisku iespēju lauku iedzīvotājiem iesaistīties līdzdalībā kampaņas ietvaros.

Dvietes pagasta teritorija tika izvēlēta, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli jautājumā: “Kam vajadzētu veicināt tūrisma attīstību Dvietes pagastā?” 
https://goo.gl/forms/AiAqqBZ7BQYclha73

Gārsenes pagasta teritorija tika izvēlēta, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli jautājumā: “Vai Gārsenes bagātības vajag veidot par komerciālām?” 
https://goo.gl/forms/MdvjOoV8Nr5qkKpy2
Gārsenes pils un dabas takas

Salas novada pašvaldības teritorija tika izvēlēta, lai uzzinātu iedzīvotāju viedokli jautājumā: “Kas pašvaldībai būtu jādara, lai Tu organizētu un/vai piedalītos sabiedriskās aktivitātēs?”
https://goo.gl/forms/8eVy0dsKeE4voth83
Salas Novads

Esat laipni aicināti dalīties ar savu viedokli šo anketu ietvaros, lai visi kopā varētu teikt: “Mana Latvija, mani lauki, mana kopiena: MŪSU RĪCĪBA!”

Aizpildi anketu līdz 14.10.18.!

Savu viedokli iespējams sniegt arī klātienē Dvietes pagasta kultūras nama 2. stāvā un Dvietes pagasta bibliotēkā, kā arī Gārsenes pilī. Par klātienes atbilžu sniegšanu Salas novadā, lūgums sazināties ar pašvaldības pārstāvi Sabiedrisko attiecību un Tūrisma lietu speciālisti Jolantu Grandāni (65237748, 29156210; referente@salas.lv ) vai Projektu vadītāju Ligitu Kadžuli (65237707, 25460441; ligita.kadzule@gmail.com ).


Jautājums tika izkristalizēts diskusiju laikā starp biedrības “Latvijas Lauku forums” un vietējiem pārstāvjiem. Izvēlētie jautājums ir būtiski, lai spertu soļus pareizā virzienā pretī kopīgi attīstītai lauku teritorijai, kas tīkama gan tās iedzīvotājiem, gan viesiem.

KAS NOTIKS PĒC TAM? 
Vietējie pārstāvji apzinās rezultātus un nodrošinās pieņemtā lēmuma izpildi, iesaistot iedzīvotājus. Informācija par rezultātiem tiks atspoguļota sagatavotās preses relīzēs.


Aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.