Oktobrī notiks lauku iniciatīvu nedēļa “Mēs varam un darām Latvijai!”

Oktobrī biedrība “Latvijas Lauku forums” organizē tikšanās ar kopienu pārstāvjiem visos Latvijas reģionos, kopā 5 tikšanās, ar mērķi stiprināt Latvijas lauku kopienu attīstības iniciatīvas, attīstītu esošās un identificētas jaunas, iesaistot lauku iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesā, sekmējot līdzdalību, kā arī iepazīstināt ar metodi, kuru izmantot savas kopienas teritorijas attīstībai un vienlaikus iedrošinot tikšanās pārstāvjus tālākam darbam. Aktivitātes rezultātā tiks sasniegti tie iedzīvotāji, kas nepiedalās reģionāla vai nacionāla līmeņa NVO aktivitātēs, sniedzot informāciju par iespējām, metodēm un iedrošinot iesaistīties. 

Šī gada iesaistāmā auditorija ir jaunieši. Dosimies uz jauniešu centriem un vienu skolu, lai radošās darbnīcas laikā kopīgi pastrādātu ar viņu vēlmēm un vajadzībām, sazīmētu problēmu koku un modelētu iespējamos risinājumus. Meklēsim atbildes uz jautājumiem:

Vai Tu spēj atšķirt vēlmes no vajadzībām? Vai zini, kā Tavas ikdienas darbības var palīdzēt veidot labāku Latviju? Vai zini kur meklēt problēmu saknes? Un kā izaugušās problēmas pārvērst par risinājumiem?
Piedalies radošajā darbnīcā kopā ar biedrības Latvijas Lauku forums komandu, lai atbildētu uz šiem un vēl citiem jautājumiem!

9. oktobrī, plkst. 16.30
Salacgrīvas novada jaunatnes iniciatīvu centrs “Bāka”

10. oktobrī, plkst. 16.30
Ānes jauniešu iniciatīvu centrā

11. oktobrī, plkst. 11.00
Alsungas vidusskolas aktu zālē

12. oktobrī, plkst. 17.00
Jauniešu iniciatīvu centrs “Ideja”

13. oktobrī, plkst. 11.00
Jaunatnes iniciatīvu centrā „Balgas strops”

Uz tikšanos Kopienu nedēļā!

 

Kontakti:

Zane Seredina,

biedrības „Latvijas Lauku forums” Projektu koordinatore

laukuforums@gmail.com,

Tel. 27884787

 


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.