VARAM delegācija vizītē Moldovā

No 2018. gada 9. līdz 14. septembrim  Moldovā projekta “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei” ietvaros viesosies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji (VARAM).

VARAM organizētās vizītes laikā tiks apmeklēti Moldovas reģioni, izvērtējot to problēmjautājumus. Diskutēs par iespējamiem attīstības virzieniem un nepieciešamajām rīcībām, lai sadarbībā ar Latvijas un Moldovas ekspertiem izstrādātu rekomendācijas Moldovas reģionu ilgtspējīgai attīstībai, tajā skaitā, teritorijas attīstībai iesaistīto pušu – nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa institūciju un vietējo rīcības grupu – aktivitātēm. Tās tiks apspriestas un papildinātas 2018. gada 13. septembrī VARAM organizētajā seminārā “Latvijas pieredze un ieteikumi attīstības plānošanas jautājumos Moldovas reģionu attīstībai” Moldovā. Darbs pie ieteikumu pilnveidošanas turpināsies oktobrī Moldovas ekspertu vizītes laikā Latvijā un novembrī Latvijas ekspertu otrās vizītes laikā Moldovā. Moldovas puses galvenie izvirzītie jautājumi – atkritumu apsaimniekošanā, reģiona loma uzņēmējdarbības veicināšanā, policentriskā attīstība, reģionālā un vietējā līmeņa attīstības plānošana un īstenošana, teritoriālās sadarbības projektu izstrāde un ieviešana, tematisko ciemu attīstība un lauku tūrisma veicināšana u.c. Tāpat vizītes ietvaros plānots tikties ar Moldovas Reģionālās attīstības, vides aizsardzības un lauksaimniecības ministrijas, Investīciju piesaistes aģentūras, Pašvaldību Savienības pārstāvjiem. Delegācija apmeklēs Latvijas vēstniecību Moldovā.

Īstenotās aktivitātes sekmēs līdzšinējās sadarbības turpināšanu, sagatavojot priekšlikumus ārvalstu finanšu instrumentu finansējuma piesaistei kopīgu projektu īstenošanai.

Latvijas delegāciju pārstāv VARAM, Latgales un Zemgales plānošanas reģionu, Līvānu un Smiltenes novadu pārstāvji, kā arī eksperti atkritumu apsaimniekošanas, telpiskās plānošanas un uzņēmējdarbības jomā.

Aktivitāte tiek īstenota projekta „ Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti” (projekta Nr. ĀM/GPK-16/2018) ietvaros. Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas finansējumu 2018. gadā no attīstības sadarbības budžeta.