Konference “15 veiksmīgie projektu stāsti Ziemeļlatgalē”

LLF piedalījās  “Balvu rajona partnerības” organizētajā  konferencē “15 veiksmīgie projektu stāsti Ziemeļlatgalē”, sniedzot prezentāciju par LEADER pieejas nākotni. Konferences laikā notika  īstenoto LEADER projektu prezentācijas – izstādes ar iespēju iepazīties ar jaunajiem un esošajiem uzņēmējiem, mājražotājiem un viņu ražoto produkciju vai sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī skatīt un baudīt sabiedriskā labuma projektu īstenotāju piedāvātās iespējas Rugāju, Balvu, Baltinavas un Viļakas novadu pagastos un lauku teritorijās.

LLF izpilddirektore moderēja arī darba grupu par iespējām un izaicinājumiem īstenojot Ziemeļlatgales SVVA stratēģiju. 

Vairāk informācijas “Balvu rajona partnerības” mājaslapā: http://www.balvi.partneribas.lv/index.php/621-ziemellatgale-istenoto-leader-projektu-konference