VRG vasaras forums 3.08.2018.

2018. gada 3. augustā Smelteros, Saunas pagastā, Preiļu novadā notiks VRG vasaras forums.

Šis datums ir nevien trešajā vasaras mēnesī, bet arī trešā diena pēc būtisku izmaiņu praktiskās uzsākšanas vietējo rīcības grupu ikdienas darbā. Foruma mērķis ir pilveidot VRG iesaistīto personu zināšanas un praktisko pieredzi par adminsitratīvajiem procesiem, administratīvo aktu izdošanu un amatpersonu statusu.

 

10.30-11.00       Reģistrācija un rīta kafija

11.00-11.10       Semināra atklāšana

11.10-12.40       ADMINISTRATĪVIE PROCESI. Administratīvie tiesību akti, administratīvā atbildība; administratīvā pārkāpuma lietas iesnieģšana u.c. jautājumi. Teorija un praktiskie skaidrojumi kopā ar tieslietu akadēmisko pasniedzēju un praktiķi (TBC). Līdzšinējie tiesas procesi, kuros iesaistītas vietējās rīcības grupas. Annalīze un atziņas kopā ar juristu, kas pārstāvējis VRG tiesas prāvā.

12.40-13.30       Pusdienas Salas pamatskolas internātā (labos laikapstākļos ārtelpās)

 13.30-14.30       ADMINSITRATĪVO AKTU SAGATAVOŠANA. Iespējamo administratīvo aktu modelēšana, izmantojot biežākos noraidījuma iemeslus. Darba grupa kopā ar praktizējošu juristu.

 14.30-15.30       AMATPERSONAS VIETĒJĀ RĪCĪBAS GRUPĀ. Darbības, kas jāveic vietējai rīcības grupai un  VRG amatpersonām. Praktiska darba grupa  ar praktiskiem soļiem, dokumentiem un procesiem, kam jāpievērš uzmanība kopā ar VID Valsts amatpersonu datu administrēšanas daļas pārstāvi (TBC)

15.30-16.00       Pēcpusdienas kafija

 16.00-18.00       PRASMJU PORTFELIS SEV. Praktisks treniņš sevis izzināšanā, enerģijas rehabilitēšanā un jaunu darbības veidu apgūšanā kopā ar kognitīvi biheiviorālā psiholoģi.


Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.