Atbalstu saņēmis LLF projekts “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot nacionālā, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti”

Šodien priecājamies, jo saņēmām ziņu, ka atbalstu saņēmis LLF izstrādātais projekts “Atbalsts Moldovas un Gruzijas reģionu izaugsmei, sekmējot iedzīvotāju līdzdalību un stiprinot nacionālā, reģionālā un vietējā pārvaldes līmeņa attīstības plānošanas un īstenošanas kapacitāti”, ko īstenosim kopā ar partneriem: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaZemkopības ministrijaProcore AO, Adžārijas Lauksaimniecības ministriju, vietējām rīcības grupām, pašvaldībām, plānošanas reģioniem, uzņēmējiem un NVO Latvijā, Moldovā un Gruzijā. 

Ārlietu ministrija granta projektu konkursā piešķir finansējumu attīstības sadarbības projektiem ES Austrumu partnerības un Centrālāzijas valstīs