Eiropas Lauku Kopienu Alianses Kopsapulce 2018

2018. gada 6. martā notika Eiropas Lauku Kopienu Alianses (The European Rural Community Alliance – ERCA), kuras biedru organizācija ir arī Latvijas Lauku forums, kopsapulce. Tiesšaistes sēdes laikā tika ievēlēta jauna valde un prezidenta vietnieks, kā arī atkārtoti pārvēlēts jau iepriekšējais prezidents – Staffan Nilsson no Zviedrijas.

Būtiskākais ERCA veikums 2017. gadā bija līdzdalība 3. Eiropas Lauku Parlamenta organizēšanā.

Vairāk par ERCA te: http://www.ruralcommunities.eu/index.asp