Vietējās Identitātes produkts Latvijā!

VIP produkts ir Latvijas Lauku foruma izveidots apzīmējums, kas tiek piešķirts pārtikas produktiem, kas saistīts ar noteiktu teritoriju, kurā produkts tiek ražots, kas atbilst noteiktiem kvalitātes un garšas kritērijiem.

 

 

 

Pielikumā atradīsit prezetnāciju par Vietējās Identitātes produktu