Biedrība “Vidzemes lauku partnerība „Brasla” ” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Kapsētu digitalizācija”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  “Kapsētu digitalizācija”

ĪSTENOTĀJS:  Kocēnu novada dome

VIETA:  Kocēnu novada Dikļu pagasta Dikļu, Dauguļu un Sprēstiņu kapsētas

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Inese Bērziņa

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2017. gads

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 11 726  EUR , ELFLA publiskais finansējums  10 553 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:  

Projekta mērķis: veikt kapsētu digitalizāciju, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu un sasniedzamu pakalpojumu pieejamību.

Projekta aktivitātes: Izmantojot SIA “Cemety” pakalpojumus, veikta kapa vietu uzmērīšana, digitāli kartē atzīmētas kapa vietas ar numuriem, veikta kapavietu foto fiksācija, noskaidrota informācija par apbedījumiem. Apkopotā informācija par katru kapsētu atrodama www.cemety.lv, kā arī uzstādīti informācijas stendi pie katras kapsētas ar aktuālo informāciju, ko paredzēts regulāri atjaunot. Kapsētu digitalizācija ļauj iedzīvotājiem un citiem interesentiem uzzināt par brīvo apbedījumu vietu esamību, par kapsētu plānojumu, pakalpojumu pieejamību, meklēt savus senčus, apzināt vēsturiski nozīmīgas personības, apskatīt apbedījuma vietu foto – tikai nepieciešams dators vai telefons, un interneta pieslēgums.

Projekts “Kapsētu digitalizācija” ir inovatīva pakalpojumu pieejamība dabas un kultūras objektu sakārtošanā, nodrošinot kvalitatīvu un sasniedzamu pakalpojumu ikvienai iedzīvotāju grupai, ne tikai Dikļu pagasta, bet visa Kocēnu novada un Latvijas mēroga iedzīvotājiem.

Apraksts pdf formā ŠEIT.

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: