Biedrība “Stopiņu Salaspils Partnerība” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Piemiņas vietas izveide mājām, kuras likvidētas Rīgas HES būvniecības laikā”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Piemiņas vietas izveide mājām, kuras likvidētas Rīgas HES būvniecības laikā

ĪSTENOTĀJS: Nodibinājums “Doles salas atbalsta fonds”

VIETA:  Daugavas muzejs, Salaspils pag., Salaspils nov.

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Rudīte Ķikuste

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  01.11.2015. – 01.11.2017.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 16218.00  EUR , ELFLA publiskais finansējums  14596.20 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:  Pirms Rīgas HES būvniecības Doles sala bija lielākā sala Latvijā. 1966.gada 6.jūlijā ar Daugavas aizbēršanu pie Mārtiņsalas tika uzsākta Rīgas HES un Rīgas ūdenskrātuves celtniecība. Dambja būvniecība tika uzsākta 1967.gada 14.augustā. Darboties Rīgas HES sāka 1975.gada septembrī, bet pilnībā Rīgas HES tika pabeigts 1985.gada 20.augustā. Rīgas HES būvniecības rezultātā tika uzpludināta un zem ūdens palika aptuveni trešdaļa no Doles salas un daļa no Daugavas abiem krastiem Salaspils un Ķekavas pusē, pirms tam nojaucot un nolīdzinot šajās teritorijās esošās ēkas būves un ierīkotās saimniecības. Tādējādi tika appludinātas aptuveni 90 mājsaimniecības, kuras atradās Doles salā, bet kopā ar abos Daugavas krastos esošajām Ķekavas un Salaspils pusē – 177 mājsaimniecības.

Projekta mērķis: Izveidot labiekārtotu tūrisma, vides ainavas un vienlaikus vēstures atceres objektu, kurā atveidota zudusī Doles salas daļa, Mārtiņsala, kā arī Daugavas krasti Salaspilī un Ķekavā.

Projekta aktivitātes: No lieliem laukakmeņiem izveidots piemiņas ansamblis kā lidojošas salas, paceltas virs zemes uz spēcīgiem akmens pīlāriem, kas, kā ledlauži, stājas pret Daugavas straumi. Tas sastāv no piecām atsevišķi stāvošām daļām, kuras veido appludinātās Doles salas kontūras. Uz akmeņiem simboliski attēlota salas ainava ar mājām un kokiem. Māju vārdi iegravēti latviešu ornamentā uz akmeņu aizmugurējās nopulētās virsmas.

Apraksts pdf formā ŠEIT.

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: