Biedrība “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  „Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana” 

ĪSTENOTĀJS: Apes novada dome

VIETA:  “Vidusskola”, Gaujienas pagasts, Apes novads

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Liene Ābolkalne

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  2016.gada oktobris – 2017.gada oktobris

PROJEKTA FINANSĒJUMS: 

kopējās izmaksas: 29 298 EUR , ELFLA publiskais finansējums:  26 368,20 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:  

Projekta mērķis: Sakārtot sabiedrisku, kultūrvēsturisku un izcili ainavisku objektu Gaujienas „Anniņās”, nodrošināt pieejamību, attīstīt vietas potenciālu un pievilcību, iegūt jaunu integrētu tūrisma, kultūras objektu, kas palielinās lauku iedzīvotāju piederības apziņu un līdzdalību kultūras procesos.

Projekta aktivitātesGaujienas muižas ansamblis un Jāzepa Vītola memoriālā muzeja “Anniņas” apkārtne ir ikvienam pieejama un iecienīta atpūtas un sabiedrisko pasākumu vieta ar kultūrvēsturisku nozīmi un gleznainu reljefu. Stāvajā parka nogāzē pie „Anniņām” izvietotas pakāpienveida terases, kas jau vairāk kā 25 gadus tiek izmantotas ikgadējo Jāzepa Vītola Mūzikas dienu un radošās mūzikas nometnes “Vītolēni” simfoniskā orķestra un koru koncertu organizēšanai. Ikgadējās Jāzepa Vītola Mūzikas dienas Gaujienā ir nozīmīgs pasākums visas Latvijas kultūrā, Dziesmusvētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanā un jauniešu kultūrizglītībā. Gaujienas muižas parks ir Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis.

Projekta gaitā tika veikta terašu esošo virsmu klājuma un atbalsta sienu demontāža, atrakšana, terašu pamatnes nostiprināšana, atbalsta sienu mūrēšana no dolomīta akmeņiem, terašu virsmu klājuma atjaunošana. Pateicoties projektam, terašu izmantošana pasākumu laikā ir droša gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem, tā ir pieejama arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekta īstenošanā – nogāzes sakopšanā – iesaistījās arī Gaujienas iedzīvotāji, jo stāvajās nogāzēs, kur nevarēja strādāt mehanizēti, bija nepieciešams roku darbs.

Apraksts pdf formā ŠEIT.

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: