Biedrība “Preiļu rajona partnerība” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Preiļu novada robotikas kluba aprīkojuma iegāde – dalībnieku konkurētspējas paaugstināšanai”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Preiļu novada robotikas kluba aprīkojuma iegāde – dalībnieku konkurētspējas paaugstināšanai.

ĪSTENOTĀJS:  BDR “Savai skolai” 

VIETA:  Preiļu novads

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Juris Erts

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  20.11.2016. – 28.04.2017.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 14888,18  EUR , ELFLA publiskais finansējums  13399,36EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:  Robotikas nodarbības Preiļos notiek jau vairāk nekā gadu. Nodarbības vada un dalībniekus konsultē 2 RTU studenti. Gada laikā ir izveidojusies entuziastu komanda, kurā piedalās dažāda vecuma un dzimuma dalībnieki. Piesaistot pašvaldības un dalībnieku personīgo finansējumu ir iegādāta minimālā materiāli tehniskā bāze, lai apgūtu elektronikas pamatus un robotu programmēšanas pamatus, taču ar to nepietiek, lai radītu konkurētspējīgus risinājumus. Projekta rezultātā tika iegādāts 3D printeris, drēmelis, lodēšanas stacijas, alvas radīto tvaiku nosūcējs, piemēroti galdi, krēsli, detaļu skapis, instrumenti u.c. piederumi. Mūsdienās ļoti pieprasīti ir IT jomā zinoši speciālisti, kuri pārzina gan 3D modelēšanu un 3D drukāšanu, gan CNC iekārtu operatori, gan iekārtu programmētāji, gan projektu vadītāji. Mūsu nodarbību saturs ir veidots tā, lai attīstītu visas minētās un vēl citas IT jomas. Nodarbības plānotas 1 reizi nedēļā (nepieciešamības gadījumos biežāk). Nodarbību vadīšanā jau ir piesaistīti un tiks piesaistīti arī turpmāk zinoši RTU, DU vai Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolas studenti un/vai mācībspēki, jo IT nozarē viss ļoti ātri mainās un universitātēs šīs novitātes nonāk visātrāk. Nodarbības tiks plānotas tā, lai katrs dalībnieks savu spēju robežās sasniegtu maksimālo rezultātu, jo nodarbības tiks vadītas arī strādājot pēc individuālajiem uzdevumiem. Nodarbības tiek plānotas tā, lai dalībnieki varētu sagatavoties sacensībām gan Latvijā, gan ārzemēs. Gada laikā jau ir uzkrāta pieredze RTU, TSI, Siguldas robotu kausā, Igaunijā Robotex un Vīnē RobotChallenge, kas ir lielākās Eiropas robotikas sacensības.  28.janvārī 2017.gadā notika Latvijas mēroga robotikas sacensības Preiļos, ko organizēja Preiļu robotikas klubs. 2017. gada 25. martā Viļņā (“Siemens sporta arēnā“) notika robotikas sacensības “Robotiada 2017“, kuras ir lielākās robotikas sacensības Lietuvā.
Šajās sacensībās piedalījās arī Preiļu robotikas kluba dalībnieki ar 10 robotiem. Preiļu robotikas klubu pārstāvēja Matīss Buks, Iļja Martinovs, Iļja Isajevs, Linards Šmeiksts, Armands Upenieks un Aldis Buks. Komanda ar pieciem robotiem piedalījās folkrace disciplīnā, ar četriem robotiem MiniSumo disciplīnā un ar vienu robotu iRobot Sumo disciplīnā. Lai piedalītos iRobot sacensību disciplīnā iRobot putekļusūcējs ir jāpārbūvē par sacensību robotu. Jāpiebilst, ka šajā disciplīnā piedalījāmies pirmo reizi.
Sacensībās tika gūti ļoti labi panākumi un Preiļu robotikas kluba dalībnieki pirmo reizi ieguva godalgotas vietas starptautiskās sacensībās, pie tam aizņemot visu folkrace disciplīnas pjedestālu! No 24. līdz 26. novembrim Preiļu novada robotikas kluba komanda piedalījās lielākajās Eiropas robotikas sacensībās `Robotex 2017`. Šis gads mums bija veiksmīgs, jo izdevās izcīnīt Robotex goda pjedestālus folkreisa disciplīnā – 2. vietu izcīnīja Matīsa Buka un Alda Buka robots MoricsV6 un 3. vietu izcīnīja Iļjas Martinova un Iļjas Isajeva robots Jaguar.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir Preiļu novada iedzīvotājiem radīt nepieciešamos apstākļus, lai apgūtu robotikas pamatus, iegādājoties robotikas apguvei nepieciešamo aprīkojumu, sasniedzot robotikas pulciņa dalībniekiem konkurētspējīgus rezultātus Latvijā, Eiropā un pasaulē.

Apraksts pdf formā ŠEIT.

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: