Biedrība “Gaujas Partnerība” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā ”

PROJEKTA NOSAUKUMS: Sporta aktivitāšu centra izveidošana, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu Garkalnes ciemā, Ādažu novadā 

ĪSTENOTĀJS: Biedrība «GARKALNES OLIMPISKAIS CENTRS»

VIETA:  Ādažu novads, Garkalnes ciems

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Jānis Vaivads

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  06.2016.-11.2017.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 27 077,13  EUR , ELFLA publiskais finansējums  24 369,42 EUR 

PROJEKTA APRAKSTS:  

Projekta mērķis:

Projekta mērķis ir izveidot sporta aktivitāšu centru Garkalnes ciemā, Ādažu novadā, labiekārtojot daudzfunkcionālu āra sporta laukumu ar LED gaismekļiem un cieto segumu, tādējādi dažādojot Garkalnes ciema iedzīvotāju sporta un brīvā laika pavadīšanas iespējas, īpaši veicinot sociāli mazaizsargāto personu un vietējo iedzīvotāju iesaistīšanos dažādās sporta aktivitātēs un sporta infrastruktūras uzturēšanas pasākumos, rezultātā stiprinot Ādažu novada iedzīvotāju aktivitāti un uzlabojot to sporta, veselības un sociālo dzīves kvalitāti kopumā.

Projekta aktivitātes:

  • Garkalnes ciema daudzfunkcionālajam āra sporta laukumā ierīkot LED gaismekļus 120 m garumā.
  • Garkalnes ciema daudzfunkcionālajam āra sporta laukumā ierīkot cieto segumu 735 m2 platībā.

Apraksts pdf formā ŠEIT.

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: