1. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūcija

2013. gada jūnijā notikušajā 1. Latvijas Lauku kopienu parlamentā vairāk kā 190 Latvijas lauku un mazpilsētu kopienu pārstāvji kā arī Latvijas Saeimas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Zemkopības ministrijas un citu reģionālajā attīstībā ieinteresēto valsts pārvaldes institūciju, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji strādāja pie kopienu parlamenta rezolūcijas, kas vainagojies ar dokumentu, kurā identificētas 9 rīcības, kas līdz 2015. gadā notiekošajam 2. Latvijas Lauku kopienu parlamentam ir jāveic, lai nodrošinātu Lauku kopienu ilgtspēju.

Lauku kopienu ilgtspējas sekmēšanai nepieciešams veikt aktivitātes sekojošos virzienos:

-Nemateriālie resursi daudzveidīgām kopienā
-Efektīva komunikācija un pieredzes apmaiņa starp kopienām
-Kopienu aktīva iesaiste, līdzdalība, līdzdarbība un līdzatbildība
-Lauku telpas pozitīvais tēls un pievilcība uzņēmīgu cilvēku vidū
-Zeme un citi resursi dzīvošanai un darbam
-Vietējo produktu un uzņēmēju sabiedriska atzīšana un atbalsts
-Finansējums attīstības iniciatīvām.
-Mācīšanās mūža garumā
-Pašvaldību veicinošā loma kopienu attīstībā

PIlns rezolūcijas teksts atrodams pielikumā!

Rezolūcijas īstenošanu uzrauga Latvijas Lauku kopienu parlamenta padome: http://llf.partneribas.lv/index.php?show=&text=1218

1LLKP_rezolucija