Biedrība “Darīsim Paši!” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Interaktīva Viduslaiku muzeja izveide Kuldīgā”

PROJEKTA NOSAUKUMS:  Interaktīva Viduslaiku muzeja izveide Kuldīgā 

ĪSTENOTĀJS: SIA Goldingen Train

VIETA:  Jelgavas iela 2, Kuldīga 

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Kaspars Gailītis

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  27.10.2016. – 07.09.2017.

PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 60`038.01 EUR, ELFLA publiskais finansējums  42`026.61 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:  

Projekta mērķis: Jaunas koncepcijas muzeja izveide, kurā apmeklētājs viņam vienkārši uztveramā, aizraujošā un viņu pašu iesaistošā veidā tiktu iepazīstināts ar Kuldīgas pilsētas un Kurzemes vēsturi.

“Ieklausies pilsētas mūru čukstos, bruģa vaidos, vējrādītāju dziesmās – piedzīvo Kuldīgas stāstu! Muzejā izbaudāms pilsētas mantojums – stāsti, kas veidojuši pilsētu – spoži, postoši, iedvesmojoši un baisi!”

Projekts īstenots ar mērķi ne tikai radīt jaunu tūrisma objektu mūsu teritorijā, bet arī ieviest jaunu muzeja koncepciju. Projekta pamatā ir ideja par muzeju nevis kā statisku un no apmeklētāja viedokļa pasīvi “no malas” aplūkojamu ekspozīciju, bet gan par muzeju kā dinamisku piedzīvojumu, kura veidošanā aktīvi piedalās un piedzīvojuma saturu veido pats apmeklētājs kopā ar citiem apmeklētājiem. Šādā veidā apmeklētājiem vienuviet būs iespējams gan iepazīties ar Kuldīgas un Kurzemes vēsturi, gūstot jaunas zināšanas par to, gan arī pašiem zināmā mērā piedzīvot šo vēsturi un pamēģināt iejusties šeit senāk dzīvojušo cilvēku ādā.

Projekta aktivitātes: Iegādāti pamatlīdzekļi un programmnodrošinājums interaktīvas ekspozīcijas nodrošināšanai un veikti telpu atjaunošanas un ekspozīcijas izveides būvdarbi.

Apraksts pdf formā ŠEIT.

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: