Biedrība “Balvu rajona partnerība” Dižprojektam 2017 izvirza projektu “Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai”

PROJEKTA NOSAUKUMS: „Inventāra iegāde reitterapijas, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai”

ĪSTENOTĀJS:  Biedrība „Sudraba pakavi”

VIETA:  Kapulejas, Rutkova, Tilžas pagasts, Balvu novads

PROJEKTA VADĪTĀJS:  Larisa Klitončika

PROJEKTA ĪSTENOŠANAS LAIKS:  No 01.10.2016. līdz 24.05.2017.

 PROJEKTA FINANSĒJUMS:  kopējās izmaksas: 5688.50  EUR , ELFLA publiskais finansējums  5119.65 EUR  

PROJEKTA APRAKSTS:  

“Biedrība „Sudraba pakavi” savas darbības mērķa īstenošanai izmantos zirgus, kuri pieder biedrības biedriem. Divi zirgi ir sertificēti izmantošanai reitterapijā. Reiterapijai ir vajadzīgi ļoti mierīgi, ar nosvērtu raksturu un pareizam gaitām zirgi. 2015.gada Balvu novadā Tilžas pagastā „Kapulejas” notika pirmās 20 reiterapijas nodarbības bērniem ar īpašam vajadzībām no Balvu un Viļakas novadiem. Nodarbības vada sertificēta reitterapeite ar medicīnisko izglītību (sertifikāta Nr.AE-03171 izd. Veselības inspekcija VM). Tuvāka vieta kur notiek šādas nodarbības ir Rēzeknes novads, tas ir apmēram 100 km no Balviem un cilvēkiem ar veselības traucējumiem tādu ceļu izturēt grūti un arī tiek zaudēts efekts. Lai notiktu reitterapijas nodarbības ir nepieciešams speciālais aprīkojums (speciālas jostas ar vienu un diviem rokturiem, speciālas sedziņas, segli, aizsargķiveres un vestes utt.) Diemžēl tāda aprīkojuma mums nav. Cilvēki ar īpašam vajadzībām arī izteica vēlēšanu nodarboties ar pajūgu braukšanu (paraolimpiska). Pajūgu braukšana ir sporta veids saistīts ar zirgiem, kas ir pieejams dažāda vecuma cilvēkiem un arī cilvēkiem ar īpašam vajadzībām. Latvija jau ir divi cilvēki ar invaliditāti, kas piedalās sacensības pajūgu braukšana un mums arī ir iespējas to īstenot dzīvē. Tas palīdzētu cilvēkiem ar īpašam vajadzībām noticēt saviem spēkiem, justies noderīgiem, pilnvērtīgi un efektīvi līdzdarboties sabiedrības dzīvē vienlīdzīgi ar citiem. Tam ir nepieciešami speciāli rati, kur treneris var sēdēt blakus braucējam un kontrolēt visas darbības ar grožiem, braucēja sēdeklim ir jābūt regulējamam un ar amortizācijas un prettrieciena sistēmu. Mums ir sporta rati, kuri šajā gadījuma neder. Inventāra neesamība rada problēmu nodrošināt reitterapijas nodarbības un piedalīšanos cilvēkiem ar invaliditāti aktīvajā atpūtā un sportā. Nodarbībām šogad ir pieteikušas vairāki cilvēki. 90% no projekta attiecināmām izmaksām biedrība piesaistīs no ELFLA pasākuma “”Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”” un 10% līdzfinansējumu biedrība nodrošinās no ziedojumiem un sponsoru iemaksām. Tiks saglabāta viena darba vieta – reitterapeits, atalgojums nodrošināts no ziedojumiem: ziedot.lv. Reiterapijas un hipotrapijas pakalpojumu nodrošināšanai tiks piesaistīti ziedojumi, ir sadarbības līgums ar Balvu teritoriālo Invalīdu biedrību un krīzes centrs vardarbībā cietušajiem bērniem “”Rasa pērles””. Biedrība “”Sudraba pakavi”” organizēs un koordinēs biedrības biedru un citu atbalstītāju brīvprātīgo (..)” (..)

Projekts netieši papildina tūrisma pakalpojumu attīstību, biedrība piedāvā arī zirgu izjādes, izbraucienu pajūgā, piedalās dažādos pasākumos – bērnu vizināšanā, iekļauta ir Balvu novada tūrisma apskates objektu sarakstā. Biedrība darbojas Ziemeļlatgeles teritorijā, tā kā gan izjādes, izbraucienus izmanto tūristi no apkārtējeim novadiem gan Alūksnes, Gulbenes, gan ārzemju viesi. Tāpat reitterapijas un hipoterapijas pakalpojums būs pieejams bērniem no apkārtējiem Ziemeļlatgales un arī pārējās Latvijas teritorijas. Aptuvenais labuma guvēju skaits plānots ir 380 bērni un pieaugušie (skaits no biedrībā vestās uzskaites). Reitterapijas un hipoterapijas nodarbības būs pieejamas bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, tā kā nodarbības tiks piedāvātas izmantojot ziedojuma līdzekļus un sponsoru iemaksas, tāpat tiks meklēta iespēja nodarbību finansējuma nodrošināšanai iesaistīties citos projektos.

Projekta mērķis: ir dot iespēju iedzīvotājiem izmantot hipoterapijas un reitterapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem.

Tiešais mērķis ir inventāra iegāde reitterapijai, atpūtas un sporta iespēju īstenošanai biedrībā “Sudraba pakavi”.

Ilgtermiņu mērķi, piesaistot gan dažādu fondu finansējumu, gan ziedojumus, sadarbība ar ģimenes ārstiem un invalīdu biedrībām izveidot bāzi reitterapijas pakalpojumu sniegšanai.

Projekta aktivitātes:

1.Veicināt bērnu, jauniešu un ģimeņu interesi par iespēju izmantot zirgus pasākumos, kuri popularizē veselīgo dzīvesveidu.

2.Radīt pieejamību bērniem ar īpašām vajadzībām aktīvai brīvā laika pavadīšanai.

  1. Projektā ietvaros biedrība ir iegādājusies zirglietu komplektu un treniņratus 076 MARATON DANNY.
  2. Inventāra iegāde dod iedzīvotājiem izmantot reittarapijas iespējas, popularizēt un sekmēt aktīvo atpūtu un attīstīt sporta veidus, kas saistīti ar zirgiem.

5.Treniņratu iegāde dod iespēju nodrošināt iedzīvotājiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašam vajadzībām nodarbības pajūgu braukšanā, ka arī izmantot ratus bērnu vizināšanai dažādos labdarības  pasākumos.

Apraksts pdf formā ŠEIT.

Uzzini par citiem 2017. gada Dižprojektiem te: Dižprojekti 2017

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS: