Nākotnei būtiski lēmumi tiek pieņemti Eiropas LEADER kopsapulces

No 22. līdz 24. novembrim Igaunijā notika ELARD (Eiropas LEADER asociācija lauku attīsībai) seminārs un 15. kopsapulce. Galvenais pasākuma mērķis bija ziņot Igaunijas prezidentūras rezultātus un pieņemt lēmumus par ELARD Prezidentu, diviem viceprezidentiem un padomi darbam 2018. un 2019. gadā.

ELARD kopsapulcē tika apstiprinātas biedrības pozīcijas par SVVA 2021.-2027. gada periodam. ELARD norāda, ka nepieciešama obligāta SVVA īstenošanā visās ES dalībvalstīs visu veidu teritorijās (lauku, pilsētu, piekrastes). Ir būtiski panākt vienkāršošanu, ieviešot vienotus SVVA īstenošans nosacījumus ES līmenī un SVVA rezerves fondu ar  vismaz 15% no katra ESF budžeta nacionālā līmenī.

Vēlēšanās kā jaunā ELARD prezidente 2018.-2019. gadam tika ievēlēta Maria João Botelho no Portugāles (Portugāles VRG federācijas Miha Terra preziente). Jaunās viceprezidentes būs  pašrezējā prezeidente Kristiina Tammets no Igaunijas un  Marion Eckardt no Zviedrijas.

Tikšanās laikā kopsapulce ievēlēja arī padomi, kurā līdztekus prezidentei un abām viceprezidentēm būs: Maria José Murciano (Spānija), Kirsten Birke Lund (Dānija), Hartmut Berndt (Vācija) un Radim Sršen (Čehija).
ELARD priecājās arī par jaunu asociēto biedru uzņemšanu no Itālijas, Bulgārijas un Rumānijas, kā arī Vācijas kļūšanu par biedru pēc gada būšanas asociētā biedra statusā.

 
ELARD ir starpautiska NVO, kas veidota ar mērķi nodrošināt līdzsvarotu un ilgtspējīgu lauku teritoriju attīstību. ELARD apvieno vairāk kā 2000 vietējās rīcības grupas no 24 valstīm (Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Dānijas, Grieķijas, Horvātijas, Igaunijas, Itālijas, Īrijas, Latvijas, Lietuvas, Maķedonijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Ungārijas, Vācijas, Zviedrijas). ELARD tic, ka SVVA (sabiedrības virzīta vietējā attīstība) ar 26. gadus ilgas veiksmīgas LEADER pieejas īstenošanu spēlē nozīmīgu lomu integrātā vietējā attīstībā pateicoties būtiskiem pamatprincipiem: augšupejoša pieeja, teritorijā balstītas attīstības stratēģijas, publiskās – privātās partnerības, invoācija, integrēta un multisektorāla pieeja, tīklošanās un sadarbība, un decentralizēta administrācija.