Globālās izglītības diena

Globālās izglītības nedēļa 2017 “Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem” 

Globālās izglītības nedēļa ir starptautisks pasākums, ko vairāk nekā 15 gadus koordinē un atbalsta Eiropas Padomes Ziemeļu-Dienvidu centrs. Globālās izglītības nedēļā visā pasaulē tiek organizēti pasākumi, kas veicina globālās pilsonības attīstību. Iedvesmojoties no ANO Ilgtspējīgas attīstības 4.mērķa – nodrošināt iekļaujošu un kvalitatīvu izglītību visiem – , šajā nedēļā tiek pievērsta īpaša uzmanība izpratnes bagātināšanai par globālu pasauli un pilsonisko pozīciju tajā, cieņai pret daudzveidību, starpkultūru komunikācijai, atbildībai par savu rīcību, un spējai līdzdarboties taisnīga un ilgtspējīga miera nodrošināšanai pasaulē.

Šī gada Globālās izglītības nedēļas kopsaucējs – Mana pasaule ir atkarīga no mums visiem – norāda uz to, ka visi esam saistīti un ka aktīva līdzdalība ir veids, kā veidojam savu, savas kopienas, valsts un visas pasaules saskaņotu attīstību. Īpaši ceram, ka prasmes vienlaikus domāt globāli un rīkoties lokāli, sasaistot globālos problēmjautājumus ar vietējo kopienu ikdienas dzīvi, dos ieguldījumu mieram pasaulē.

Pasākumā paneļa sesijā LLF padomes loceklis Ā. Ādlers ziņoja  par to, kāpēc nepieciešams un ko var iegūt līdzdarbojoties globālās izglītības projektos. Darba programma te:

Globālās izglītības diena LU PPMF programma 2017final