3. Eiropas Lauku parlaments

Eiropas lauku kopienu balss lauku attīstībai

Eiropas Lauku parlamentā, kas no 18. līdz 21. oktobrim norisinājās Nīderlandes ciematā Venhorstā, Ziemeļbrabantē, tika izstrādāti ierosinājumi un vajadzības Eiropas lauku nākotnei, t.sk. arī Eiropas Savienības fondam Sabiedrības virzītai vietējai attīstībai (SVVA). Parlamentā tika atjaunots 2015. gadā apstiprinātais ilgtermiņa dokuments lauku nākotnes attīstībai – Eiropas Lauku Manifests, kā arī izstrādāta Venhorstas Deklarācija, ietverot tajā tuvākajiem diviem gadiem būtiskākos jautājumus, kas tiks īstenoti atbilstoši rīcības plānam, kura īstenošanā iesaistījusies arī Latvija. Latviju Eiropas lauku parlamentā pārstāvēja 4 dalībnieki, kas dalījās pieredzē par aktīvām kopienām un vadīja darba grupas par jauniešu iesaisti lauku attīstības jautājumos.

250 Eiropas Lauku parlamenta dalībnieki no vietēja, reģionāla, nacionāla un Eiropas līmeņa nevalstiskām organizācijām, uzņēmumiem, ministrijām un Eiropas Komisijas, pārstāvot lauku kopienas 40 Eiropas valstīs, Vernhorstas Deklarācijā pieprasīja jaunu „augšupejošas pieejas” ēru vietējai attīstībai, kas balstīta uz iedzīvotāju/kopienu rīcību vietējā līmenī. Šī prasība ir balstīta strauji augošajā vietējo iniciatīvu skaitā gan pilsētās, gan laukos, kā arī nepieciešamībā stiprināt lauku reģionu dzīvotspēju visā Eiropā, tādējādi ne tikai sekmējot šo teritoriju attīstību, bet arī drošību, sociālos jautājumus un demokrātisko procesu izpratni.

Pašlaik, kad tiek izstrādātas prioritātes, programmas un fondi Eiropas Savienībā pēc 2020. gada, Eiropas Lauku parlaments pieprasa jaunu, vienotu fondu vietējais attīstībai, apvienojot vismaz 10% no četriem jau paršreiz esošiem ES fondiem – Eiropas Lauksaimniecības Fondu lauku attīstībai, Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fondu – vienā vienotā fondā „Sabiedrības virzīta vietējā attīstība” ar vienu administrējošo institūciju nacionālā mērogā un vienotu pārvaldību  Eiropas līmenī.

Šie četru fondu apvienotie līdzekļi būtu jārealizē decentralizēti, izmantojot LEADER vietējās rīcības grupas un citas vietējās partnerības, tādā veidā veicinot vietējo iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību sadarbošanos katras vietas atšķirīgajām vajadzībām atbilstošu aktivitāšu īstenošanā.

Deklarācijā uzmanība tiek pievērsta arī citiem Eiropas lauku teritorijās nozīmīgiem un aktuāliem jautājumiem. Piemēram, dalībnieki pauda atzinību par veiksmīgi aizvadīto 1. Eiropas Lauku jauniešu parlamentu, ko 2017. gada augustā Līgatnes novadā organizēja biedrība „Latvijas Lauku forums” un „Latvijas Mazpulki” sadarbībā ar citiem Latvijas un ārvalstu partneriem, un aicināja nacionāla līmeņa institūcijas nodrošināt un veicināt, lai jaunieši varētu daudz aktīvāk piedalīties ES finansēto programmu īstenošanā. Dalībnieki iedrošināja arī arvien vairāk iesaistīt lauku kopienas, risinot bēgļu un ekonomisko migrantu jautājumus, kā arī strādājot ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu. Eiropas Lauku parlamenta dalībnieki aicināja uz izaicinošu rīcību, lai saglabātu pakalpojumu pieejamību lauku teritorijās un diversificētu lauku ekonomiku.


Informācija sagatavota projekta “Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde’” ietvaros, projekta līguma Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01. Projektu finansiāli atbalsta  Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.


Vernhorstas deklarācija un ERP 2017 manifests (ENG), Vernhorstas deklarācija (LV) un preses relīze pielikumā:

European Rural Manifesto 2017

Venhorstas deklaracija 2017

Preses relize_30_10_Eiropas_lauku_parlaments