Kopienas drošumspējas stiprināšana un pilsoniskā telpa Lauku kopienu parlamentā

Biedrības “Zaļā brīvība” izdotajās attīstības sadarbības vēstīs šajā sezonā, kurā raksti par drošību un attīstību, arī LLF izpilddirektores raksts: “Lauku kopienu parlaments pilsoniskās telpas un vietējās kopienas drošumspējas stiprināšanā” 31. – 34. lpp.

 

Pielikumā pievienotajā izdevumā arī raksti par šādām jomām: Kas ir prioritāte: drošība vai attīstība? Kas ir sabiedrības drošība un drošumspēja? Cik droša ir pilsoniskās sabiedrības telpa? Kā drošība izpaužas enerģētikas jomā, iekšpolitikā un dabas vidē? Kādi ir drošības un pārmaiņu stāsti? Kur meklēt saikni starp drošību un attīstību?

Attīstības sadarbības vēstis NR. 5