Sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanā

22. augustā LLF pārstāvji piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Krāslavas novada pašvaldību organizētā pasākumā vasaras skola-nometne Latvijas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem ar Norvēģijas ekspertu dalību. 

Praktiskās lekcijas laikā par attīstības plānošanas speciālistiem svarīgu tēmu “Sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanā”, Anita Seļicka aicināja speciālistus izspēlēt attīstības stratēģijas tapšanas procesu un sajust šajā procesā iesaistīto pušu mijiedarbību, kuras rezultātā tapa skaidrs secinājums, ka reģionālās attīstības lielākais spēks ir sadarbība. Prezentācijā speciālisti tika iepazīstināti ar 3. Latvijas Lauku kopienu parlamenta rezolūciju un tās izpildi. 

“Latvijas Lauku kopienu parlamenta dalībnieki atzīst, ka Latvijas lauki un mazpilsētas ir neatņemama Latvijas daļa ar lielu līdz šim pilnībā neizmantotu potenciālu, kas var sniegt  būtisku ietekmi mūsu valsts un visas ES attīstībai, stabilitātei un ilgtspējai.” 


Vairāk informācijas par vasaras skolu-nometni Latvijas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistiem lasiet šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/aktual/preses_relizes/?doc=24871 


Latvijas Lauku foruma projekts “Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” , ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem (Projekta līguma Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01).