Moldovas delegācijas pieredzes vizīte Latvijā – foto

Darbos laiks rit vēja spārniem!

Lai gan Moldovas delegācija atgriezusies mājās, projekts turpinās un drīzumā jau varēsiet lasīt par pārējo plānoto aktivitāšu īstenošanu sadarbībā ar Vides Aizsardzības Un Reģionālās Attīstības Ministriju, bet pagaidām piedāvājam atskatu uz delegācijas pieredzes vizīti Latvijā no 31.07.2017 līdz 05.08.2017, kad viesojāmies pie LV100, Zemkopības ministrijas, Biedrības Ropažu Garkalnes partnerība, Biedrības “Jūrkante”, Partnerības Brasla un Biedrības “Ziemeļgauja”. Liels paldies visiem mūsu kolēģiem, partneriem un draugiem, kuri palīdzēja šo vizīti īstenot bagātīgi un kvalitatīvi – Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, LV100, Zemkopības ministrija, Civic Alliance – Latvia, Latvijas Pašvaldību Savienība, Biedrība “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome”, Latvijas Zemnieku federācija, Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija, Biedrība Ropažu Garkalnes partnerība, Biedrība “Jūrkante”, Partnerība Brasla un biedrības “Ziemeļgauja”.


Projekta mērķis ir ir veicināt Moldovas reģionu līdzsvarotu un ilgtspējīgu attīstību, sekmējot Moldovas nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu reģionālās attīstības jomā īstenošanu un pārņemot Eiropas Savienības valstu reģionālās politikas labo pieredzi Moldovas eiro integrācijas procesa veiksmīgai norisei.

Projekts īstenots ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas finansiālu atbalstu (granta nr. 27).