Viena diena 3. Latvijas Lauku kopienu parlamentā

Esam ļoti priecīgi, ka varam dalīties ar video, kas atspoguļo veselu dienu no Kopienu parlamenta, par to sakām paldies Tomam Ezeriņam. Ja piedalījies Latvijas Lauku kopienu parlamentā 2017 tad noteikt varēsi saskatīt arī sevi, jo iemūžināta gan darba grupu norise, gan uzrunas vārdi un kopīgie sarunu brīži. 


„Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” organizēja Latvijas Lauku forums sadarbībā ar Kandavas partnerību un Kandavas novada pašvaldību. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta līguma Nr.2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01