Latvijas Lauku foruma vizītes pie biedru organizācijām (1. – 4. augusts, 2017. gads)

Sadarbībai un kopīgas izpratnes radīšanai par turpmākajām rīcībām saistībā ar 3.LLKP rezultātā tapušās rezolūcijas īstenošanu, tiek organizēta LLF pārstāvju vizīte pie biedru organizācijām. No 1. līdz 4. augustam LLF pārstāvji neformālā gaisotnē tiksies ar biedrību „Cēsu rajona lauku partnerība”, „Sateka”, „Balvu rajona partnerība” un lauku partnerības “Ziemeļgauja” pārstāvjiem, lai pārrunātu aktualitātes, kā arī, Kopienu parlamenta atstātās sajūtas par Latvijas lauku tagadni pret to potenciālu, kas jaušams nākotnē. Stratēģisko partnerību un starpsektoriālas sadarbības veicināšana LLF platformas spēcināšanai ietver regulāras tikšanās ar biedriem, kas šoreiz īstenosies kā pilnvērtīga klātienes tikšanās, jo tieši šāda komunikācija veicina uzticēšanos un ciešākas sadarbības iespējas.


LLF vizītes pie savām biedru organizācijām organizē Latvijas Lauku forums  projekta “Visai Latvijai jādzīvo! – Lauku nākotnes ceļa izstrāde” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. (Projekta līguma Nr. 2017.LV/NVOF/DAP/MAC/029/01)

Vizītes tehniskais nodrošinājums tiek veikts ar USAID finansiālu atbalstu saskaņā ar biedrības “Latvijas Lauku forums” un Heifer Project International Armenian Branch Office noslēgto līgumu.

3. LLKP dalībnieka citāts. 

Save