Armēnijas delegācijas vizīte Latvijā

No 2017. gada 30. jūlija līdz 8. augustam notiks 12 Armēnijas pārstāvju pieredzes vizīte Latvijā, kuras fokuss ir lauku tūrisms un mazo saimniecību attīstība. Vizītes ietvaros delegācija tiksies ar Zemopības ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attistības ministriju, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomi un citām organizācijām, kā arī dosies praktiskas pieredzes apgūšanā Vidzemē un Latgalē.  Vizīte notiek ciešā sadarbībā ar LLF biedru organizācijām – vietējām rīcības grupām.

Pieredzes vizīti finansiāli atbalsta USAID.

Save

Save

Save

Save

Save