“Aktīvas kopienas Baltijā” – tikšanās Latvijā

Ādažu novadā no 10. līdz 13. aprīlim LLF organizēja semināru projekta “Aktīvas kopienas Baltijā” (VOMB)  ietvaros, uzņemot augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas un Somijas. Tikšanās mērķis bija pārrunāt un izanalizēt digitālās kopienu ideju bankas tehnisko risinājumu, kuru LLF izstrādā, lai visās 5 valstīs izzinātu kopienu labās prakses aktīvam dzīvesveidam, kā arī iepazīstināt ar Latvijas pieredzi – stāstījām par augšupejošas pieejas un kopienu nozīmību attīstības veidošanā, praktiski izzinot praksi, viesojāmies gan pie Kalngales aktīvās biedrības “Kalngalieši”, gan kultūras centrā “Ozolaine” Carnikavā.