PREPARE padomes sēde Belgradā

No 3. līdz 5. aprīlim (2017) LLF izpilddirektore A. Seļicka un LLF padomes loceklis  Ā. Ādlers piedalījās Eiropas Lauku partnerības lauku attīstībai PREPARE padomes sēdē Belgradā ar mērķi izstrādāt stratēģisko organizācijas virzību un rīcības plānu 2017. gadam.

PREPARE tīklā LLF ir divas funkcijas – A. Seļicka ir tīkla finanšu vadītāja,  Ā. Ādlers – padomes loceklis, kurš atbildīgs par sadarbību un aktivitātēm Melnās jūras reģiona valstīs.

            o   Pateicoties pieredzei, vīzijai un plašajam tīklam, PREPARE daudzkārt tiek aicināts kā partneris dažādos ES mēroga projektos. Lai paaugstinātu kapacitāti tika nolemts, ka turpmāk pieteikumu apzināšana un izstrāde tiks koordinēti deleģēta dažādām biedru organizācijām;

             o   Stāstot par LEADER/SVVA īstenošanu Latvijā saņēmām interesi no Serbijas vietējām rīcības grupām līdzīgu organizāciju puses par iespēju sadarboties ar Latviju;

            o   PREPARE izstrādāja rekomendācijas Eiropas Lauku parlamentam aicinot pārdomāt komunikāciju un informācijas apriti ar vietēja līmeņa organizācijām un manifesta nozīmi Eiropas mēroga institūcijās.