Sniedz viedokli par ilgtspējīgiem pakalpojumiem un infrastruktūru lauku teritorijās

Kāda ir situācija lauku teritorijās un mazpilsētās? Kā tu vērtē pieejamos pakalpojumus un infrastruktūru?
Aicinām tevi izteikt viedokli, iesaistoties kampaņā, gatavojoties Eiropas Lauku kopienu parlamentam, kas notiks 2017. gada oktobrī pulcējot pārstāvjus no 40 valstīm (http://europeanruralparliament.com/).

Rezultāti tiks izmanoti, lai apkopotā veidā apjaustu vispārējās tendences un esošo situāciju, kas tiks izmantots tālākam darbam Eiropas līmenī.