ELARD biedru kopsapulce

2017. gada 22. februārī notika Eiropas LEADER tīkla ELARD biedru kopsaulce, kurā piedalījās arī Latvijas Lauku forums. Darba programma pieejama te: General-Assembly-21.02.17-agenda (1)

Kopsapulcē tika pieņemti statūtu grozījumi, kas paredz, ka katrai valstij ELARD būs tikai 1 balss, ka to varēs pārstāvēt tikai vietējo rīcības grupu (VRG) neformālie tīkli, kas apvieno lielāko daļu valsts VRG vai kopienu organizācijas, ja šādi tīkli valstī nepastāv. Jaunie ELARD statūti (angļu val.): ELARD-Statutes-Feb.2017

2017. gadā uzsākta jauna biedru naudas aprēķināšanas shēma, kurā tika iekļauti LLF iepriekšējā sēdē izteiktie priekšlikumi.

Kopsapulcē tika pārrunāts arī 2017. gada būtiskākās aktivitātes un biedru iesaiste tajās, kā arī dažādas detaļas par atesvišķu pasākumu un aktivitāšu norisi, ietekmi un rezultātiem. Plāns pieejams šeit: ELARD-action-plan-2017