Kick off tikšanās “Villages on Move Baltic”

AKTĪVAS KOPIENAS BALTIJĀ! Eksperimentālās kultūras metodes iedzīvināšana, radošu ideju meklējumi lauku teritorijās, pētnieciskās analīzes un integrēšana studiju programmās, kā arī citas kopīgas aktivitātes izzinot un izdzīvojot praksi un teoriju!

No 19. līdz 22. februārim Somijā notika 1. projekta “”Villages on Move Baltic” partneru tikšanās ar kolēģiem no Somijas, Dānijas, Lietuvas un Igaunijas, kas tiek īstenots ar ERASMUS+ Sport programmas atbalstu un finansēts no Eiropas Savienības. 

 

Tikšanās mērķis bija izstrādāt precizētu darba plānu 2017. gadam, pārrunāt ieviešanas administratīvos un finanšu nosacījumus. Tikšanās programma pieejama šeit: Kick-off_program_engl

20. februārī notika arī projekta konsutlatīvās padomes tikšanās, kurā ir dažādu jomu eksperti no visām partneru valstīm, vada Hanna Kosonen – Somijas parlamenta deputāte un sporta komitejas vadītāja, bet Latvijas pārstāve ir Ieva Grīnfelde no Vidzemes Augstskolas.

Projektu vada Mikkeli Universitāte DienvidSomijā, kam līdztekus akadēmiskajam darbam ir arī vairāki pētniecības institūti. Mūsu interešu lokā institūts, kas strādā ar jautājumiem par bērniem un jauniešiem lauku teritorijās.

Projekta tikšanās notika ne tikai Universitātē, bet arī Kyyhkylä muižā, kas bijusi kara veterānu mājvieta, bet nu ir daļa no tūrisma kompleksa ar viesnīcu, restorāniem, dažādām ārtelpu aktivitāšu iespējām, kā arī veco ļaužu pansionātu un rehabilitācijas centru, kas turpat līdzās. Arī mums bija iespēja iziet pastaigā pa apkārtni ar vietējiem senioriem, un uzklausīt vietas vēstures stāstus.