ELARD biedru kopsapulce – 23.11.2016.

ELARD biedru kopsapulcē, kas notika Igaunijā, būtiskākie izrunātie jautājumi (protokols angļu val. te – 3-piel-Minutes-General-Assembly-23.11.16):

  • ELARD prezidējošā valsts ir Igaunija, tomēr pašreiz prezidente Kristiina Tammes bija slima, tāpēc kopsapulci vadīja viceprezidents Pedro Brosei no Portugāles;
  • Uzņemti 4 jauni biedri: Polijas LEADER tīkls, Austrijas LEADER Forums, Vācijas VRG tīkls un Maķedonijas lauku attīstības tīkls. Kopš šī gada ELARD vairs neuzņem atsevišķas VRG kā biedrus, tāpēc tiks pārskatīts arī jautājums par Lielbritānijas atsevišķu VRG dalību, kas nav apvienojušās neformālos tīklos;
  • biedru naudas apjoma izmaiņas, ko plānots no pašreizējās „cietās” summas (60EUR/VRG) pārveidot uz summām, kas proporcionālas VRG administrēšanas resursu apjomam (līdzīgi kā LLF), lai mazinātu lielās atšķirtības starp maziem un lieliem VRG;
  • Praktiski jautājumi par finansēm un ikdienas koordināciju. ELARD meklē jaunu administratoru, kas strādātu ELARD birojā Briselē. Darbs nav pilnas slodzes.
  • gada būtiskākie uzdevumi ir (1) LEADER/SVVA deklarācijas izplatīšana, (2) līdzdalība ES, EK, ENRD u.c. Eiropas līmeņa darba grupās, pārstāvot VRG intereses, (3) ELARD SVVA seminārs Briselē pavasarī, (4) Eiropas Lauku parlaments Nīderlandē oktobrī, (5) tikšanās un semināri ar Eiropas Parlamenta deputātiem, Komisiju, Eiropas Ekonomisko un Sociālo Komiteju u.c., kā ari (6) kopīgas vīzijas īstenošana ar Eiropas Lauku parlamenta un Eiropas Kopienu kustības partneriem,
  • Nākamā biedru kopsapulce plānota 21. un 22. februārī Briselē.

LLF pārstāvot 34 vietējās rīcības grupas ir ELARD biedrs kopš 2016. gada marta.

 

Foto no kopsapulces