ELARD konference – LEADER 25

LLF piedalījās ELARD LEADER konferencē„Atjaunojot LEADER/SVVA pieeju pēc 2020. gada – LEADER pieeja Eiropā svin 25 gadus!”

Norises laiks un vieta: 22. līdz 23. novembrim Tartu, Igaunija

 

LLF biroja un padomes pārstāvji pasākumā: A. Seļicka, padomes locekļi V. Kudiņš un A. Lukjanceva, no Latvijas VRG piedalījās „Alūksnes lauku partnerība”, „Krāslavas partnerība”, „Pierīgas partnerība”, „Sateka”, „Ziemeļgauja”, „Zied zeme”, kā arī Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

 

Darba programma 

Konferences mērķis bija izstrādāt LEADER/ sabiedrības virzītas vietējās attīstības (turpmāk – SVVA) deklarāciju 2021. līdz 2027. gada plānošanas periodam, ko nodot Eiropas Komisijai un dalībvalstu atbildīgajām institūcijām.

Konferencē piedalījās aptuveni 140 dalībnieki no 24 valstīm.

 

Konferences sākumdaļā bija 5 prezentācijas par

PAGĀTNI – atskatoties pagātnē un atgādinot paši sev, kāds bja LEADER pieejas sēkums, filozofija un vērtības tās sākumā. Kā tā ir attīstījusies 25 gadu laikā? Kādi ir lielākie LEADER pieejas ieguldījumi lauku attīstībā?

TAGADNI: Kāda ir pašreizējā LEADER pieejas īstenošana dalībvalstīs? Kur mēs pašreiz atrodamies un kādas ir būtiskākās pazīmes, kas raksturo LEADER/SVVA?

NĀKOTNI: Kāda ir LEADER/SVVA Eiropas Komisijas un VRG vīzija nākotnei? Kurā virzienā mēs dodamies? Kas varētu būt lielākie ieguvumi un izaicinājumi LEADER/ SVAA?

Prezentācijas pieejamas te: http://www.elard.eu/news/en_GB/2016/11/28/readabout/renewing-leader-clld-for-2020-celebrating-25-years-of-leader-in-europe

Ir interesanti tās izlasīt, tomēr, ja vēlaties dzīvīgāku, ko var nevis lasīt redzēt/skatīties, tad atveriet:
 Jean-Michel Courades prezetnācijā ir atspoguļotas iedzīvotāju līdzdalības kāpnes – no manupulācijas līdz iedzīvotāju vadītai attīstībai un iekļaujošajiem procesiem (9. slaids)
John Grieve no ENRD prezentācijā, kru redzēsiet faktus, skaitļus un grafikus par LEADER ieviešanu dalībvalstīs,
Hartmut Berndt prezentācijā no Vācijas VRG tīkla ir gan vizualizācija par smago LEADER pieejas ieviešanu), gan arī shēma par to ar ko nākas saskarties pretendentam (11. un 12. slaids).

Tomēr rekomendēju arī izlasīt kungu sniegtās personiskās un profesionālās pārdomas un kopsavilkumus prezentāciju noslēgumos.

 

Lielāko konferences daļu aizvadījām 3 darba grupu sesijās par 5 dažādām tēmām. Jāteic, ka bijām mazliet vīlušies neredzot „baltu lapu” uz kuras sākt „zīmēt” jauno LEADER/SVVA nākotni, bet vien 3 sesiju garumā mēģinot „izlabot” pašreizējo sistēmu, kura konferencē sirsnīgi tika raksturota kā bureaucrazy (vārdu spēle saliekot divus vārdus: birokrātija + traks no angļu val.) un democrazy (vārdu spēle saliekot divus vārdus: demokrātija + traks no angļu val.).

Praktiskajās sarunās jau atkal apzinājāmies, ka Latvijas nelielā teritorija un iedzīvotāju skaits sniedz mums iespēju daudz efektīvākām sarunām ar atbildīgajām institūcijām, vienlaikus, protams, esam tuvāk kontrolei, bet gan ieviešanas termiņu ziņā (piemēram, Slovākijā un Čehijā vēl nav apstiprinātas visas VRG stratēģijas), gan EPSi izstrādē (Lietuvā IT sistēma tika nodota VRG testa režīmā bez iepriekšējas pārbaudes), tāpat varam lepoties ar spēcīgu savstarpējo VRG sadarbību. Vienlaikus dzirdējām arī par necaurspīdības problēmām no Zviedrijas, kur 5 VRG šajā periodā netika piešķirts LEADER finansējums (iemeslus viņi nezin), tālab tās meklē iespējas un turpina funkcionēt no pašvaldību un citiem piesaistītajiem resursiem, kā arī no Slovākijas, kur martā līdz ar valdības maiņu tika atsaukta arī iepriekšējā VRG stratēģiju iesniegšanas izsludināšana un process uzsākts no jauna vēlreiz, kā rezultātā pašreiz ir apstiprinātas 29 VRG (no tām tikai 9 bijušas arī iepriekšējā periodā, bet 20 no tām ir jaunas organizācijas), pārklājot mazāk kā 30% teritorijas.

VRG nav nepieciešamas, ja nepieciešams tikai administratīvais orgāns. Pievienotā vērtība no VRG ir spējā būt blakus – vietējā mērogā un iesaistīt tos, kas citādi nebūtu aktīvi un klātesoši.

Ideja/projekts vairs nav inovatīvs, ja ir jau zināms, ka tas ir labs un drošs. Inovācijās ir jāparedz riska iespējamība.

 

Minētās darba grupas bija par šādām tematikām:

  1. SVVA un multifondu pieeja: kā uzlabot tās ieviešanu?
  2. Sadarbība starp LEADER ieviesējiem un atbildīgajām institūcijām kā attīstīt caurspīdīgu un holistisku koordināciju nacionālā līmenī?
  3. Vietējās attīstības stratēģijas: kā nodrošinās inovatīvu un fleksiblu ieviešanu?
  4. Starptautiskie un starpteritoriālā sadarbība ES un ar trešajām valstīm: kā vienkāršot un saskaņot sadarbību?
  5. 25 gadus vecā LEADER pieeja: kā to atjaunot 2020+ periodā?

Arī LLF iesaistījās darba grupu norisē – LLF padomes loceklis V. Kudiņš vadīja sesiju par SVVA un multifondu pieeju, bet izpilddirektore A. Seļicka sniedza prezentāciju sesijā par VRG stratēģijām.

Visas prezentācijas pieejamas šeit: http://www.elard.eu/news/en_GB/2016/11/28/readabout/renewing-leader-clld-for-2020-celebrating-25-years-of-leader-in-europe (zem uzraksta „WORKSHOPS”), tomēr šķiet, ka šīs vieglāk uztveramas ar pašu stāstnieku pievienoto informāciju.

 

Katrai VRG pašai ir jāapzinās sava loma un nozīme savas teritorijas attīstības veidošanā, veidojot un iestājoties par savas nākotnes veidošanu nacionālā līmenī, balstoties vietējā praksē un teritorijas un iedzīvotāju vajadzībās.

Secinājumi un atziņas ir iekļautas izstrādātajā deklarācijā (melraksta versija – 1-piel-MANIFESTO_ELARD_latviski

 Tieši tāpēc – katram no mums ir jāspēj atbildēt uz jautājumu par nākotni – vai un kādu mēs vēlamies redzēt SVVA / LEADER ieviešanu savā darbības teritorijā? Kādi ir varētu būt būtiskākie šīs pieejas ieguldījumi teritorijas attīstībā utt.!

 

Anita Seļicka, LLF

Foto no ELARD: