Korka 2 konference lauku attīstībai

Korka 2 konference lauku attīstībai  (Cork 2.0: European Conference on Rural Development ) notika  5. un 6. septembrī Korkā, Īrijā. To organizēja Eiropas Komisija un Lauksaimniecības un lauku attīstības nodaļa un tajā piedalījās vairāk kā 300 lauku attīstības ekspertu ar meŗķi izstrādāt jaunu Korka deklerāciju, balstoties uz pašreizējiem un nākotnes izaicinājumiem un iespējām lauksaimniecībā un lauku teritorijā Eiropā.

Eiropas mēroga organziācijās, kurās LLF ir biedrs – PREPARE, ELARD un ERCA, iesniedza konferencē šādu priekšlikumu: ERP2016-17 statement to Cork 2 Conference final

Aicinām pievērst uzmanību Franz Fischler (agrākais ES komisārs) un Phil Hogan runām, kurās viņi uzsver augšupejošas (bottom-up) pieejas nozīmību un norādot, ka Kopējā lauksaimniecības politika NAV tikai lauksaimniecībai, bet gan VISIEM lauku iedzīvotājiem  http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I125555

Deklerācijā ir iekļauti galvenie punkti:
1. Sekmēt lauku labklājību;
2. Nostiprināt lauku vērtību ķēdes;
3. Investēt lauku dzīvotspēju un vitalitāti;
4. Saglabāt lauku vidi;
5. Dabas resursu pārvaldība;
6. Veicināt rīcību klimata pārmaiņām;
7. Atbalstīt zināšanas un inovācijas;
8. Uzlabot pārvaldības laukos
9. Pilnveidot politikas īstenošanu un vienkāršot to;
10. Uzlabot rīcību un atbildības.

Korka deklerācija (angļu val.) pieejama šeit: cork-declaration-2-0_en

Pārskats par Korka konferenci, t.sk. atsauces uz norisi, pieejams te:  cork_newsletter-web_en 

Video ieraksti no uzrunām un darba grupu rezultāti pieejami te: http://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en.htm

PREPARE, kura valdē ir arī LLF par konferenci sagatavoja šādu viedokli:

We enjoyed the Conference.  We thank Heino von Meyer and team for a readable Declaration.  But this short event is no substitute for serious consultation of civil society by the Commission about future policies for rural development both ‘narrow’ (EAFRD funds) and ‘broad’ (Structural funds and rural proofing).  The Commissioner let us contribute to a rushed declaration.   He then said ‘Your Declaration is our Declaration’, but made no hard commitment to fight for rural funding or the well-being of all rural people.  He did not mention the ongoing negotiations about cutting funds and staff for CAP and rural development.  We watch with high concern the preoccupation of European institutions with the EU’s multiple crises, and fear that this will be at the cost of rural people.  We are dismayed that Cork says so little about the needs of millions of small farmers or socially excluded people, ethnic minorities, refugees and economic migrants.  We strongly object that these discussions exclude people from Western Balkans and other neighbour countries who are affected by EU policies but have no voice.  We will campaign, with our colleagues in the European Rural Parliament, to ensure that these voices are heard as we move towards policies for 2020 onwards.   We seek to connect, and to rebuild trust between, the EU and its citizens : the European institutions should do the same.